Dnes je 23.01.2020    meniny má: Miloš Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 13.5.2018

7. veľkonočná nedeľa (B)
Jn 17,6.11-19
Autor: Karol Moravčík
Pred niekoľkými rokmi si jeden kolega vzdychol, ako je dnes ťažké prihovárať sa ľuďom v kostole. Použil pritom divné prirovnanie, keď povedal: V kostolnej lavici dnes sedia vedľa seba homo neandertalishomo sapiens... Nechcel tým nikoho uraziť. Chcel len pomenovať skutočnosť, že aj v kostoloch treba počítať s obrovskými rozdielmi medzi ľuďmi. Niekto meria dlhú cestu, aby bol na bohoslužbe, ktorá mu dáva silu a pomoc pre život, ale súčasne je na tej bohoslužbe niekto iný, ktorý odsúdi kňaza za to, čo od neho práve počul. Takýto jav nemožno odbaviť tým, že každý má svojich priaznivcov či fanúšikov. V týchto prípadoch sa niekto zásadne mýli o pravde svojej viery. Človeka neandertálskehorozumného delili také veľké kultúrne a telesné rozdiely, že vedci donedávna predpokladali, že títo ľudia sa navzájom vôbec nemiešali a že neandertálci aj preto postupne vymreli. Dnes už vedci nie sú si v tejto veci takí istí, ale rozdiely medzi týmito druhmi ľudí boli naozaj veľké. Môže sa zdať nevhodné hovoriť o rozdieloch medzi nami takýmito príkladmi, ale je holým faktom, že sme aj v cirkvi veľmi rozdielni a že máme medzi sebou ľudí, ktorí sú tak presvedčení o svojej pravde, že tých druhých nielen odsudzujú, ale priam neznášajú a nenávidia.

Keď počúvame dnešný úryvok z evanjelia, všimnime si, na čo upozorňoval Ježiš. V modlitbe prosil, aby jeho učeníci zostali jedno. V čom videl Ježiš nebezpečenstvo rozdelenia? Nevidel ho v rozdieloch sociálnych, vzdelanostných, národnostných, ani v rozdiele medzi mužmi a ženami či mladými a staršími ľuďmi. Nebezpečenstvo rozdelenia nevidel ani v inej viere, ba dokonca ani v morálnom rozdiele, že niekto je spravodlivý a iný hriešny. V čom teda videl nebezpečenstvo? Keď sa pozrieme do Jánovho evanjelia, v 13. kap. nájdeme rozprávanie o tom, ako Ježiš svojim učeníkom umyl nohy pred poslednou večerou. 14., 15. a 16. kap. obsahujú potom napomenutia a povzbudenia, ktoré Ježiš adresoval svojim učeníkom. 17. kap., z ktorej sme dnes čítali, obsahuje Ježišovu modlitbu za učeníkov. Po nej nasleduje rozprávanie o zajatí Ježiša, pri ktorom dôležitú úlohu zohral Judáš. Jeden z tých, ktorým Ježil umyl nohy, ktorí s Ježišom pri večeri jedli a pili. Napriek tomu nezostal s ostatnými jedno. Aj ostatní boli slabí, boli zbabelí a neskôr mali problém uveriť, že Ježiš  vstal z mŕtvych. Ale nestali sa zradcami, nespolčili sa s tými, ktorí chceli Ježišovi ublížiť.

Niektorí ľudia si Judášovu zradu vysvetľujú jednoducho: Išlo mu o peniaze. Nemyslím si to. Lakomca a skupáňa by Ježiš medzi svojich priateľov nepozval. Judáša Ježiš pôvodne povolal medzi apoštolov, lebo aj jemu išlo o Božie kráľovstvo. V istej chvíli však prestal veriť, že sa to na Ježišov spôsob podarí. A pridal sa k tým, ktorí chceli Ježišovi ublížiť. Človeka, ktorý sa zľakne, nevládze, ktorý nevie, čo skôr v ťažkej situácii, nepochválime, ale vieme ho pochopiť. Ale zradiť, prejsť na druhú stranu? Na rozdiel od Judáša ostatní Ježišovi učeníci zostali jedno – aj vo svojom smútku, sklamaní a beznádeji. Rozprávali sa, modlili sa, aj sa zo strachu zamykali. Ale nezradili.

Ježiš, keď sa modlil, aby jeho učeníci zostali jedno, nevidel hlavné nebezpečenstvo v bežnej ľudskej slabosti, ale v prevrátení zmyslu viery. Som si istý, že Judáš sa pri svojej zrade pokladal za správne veriaceho človeka. Takisto veľkňazi Kajfáš a Annáš sa pokladali za veriacich ľudí. Podobne mnohí ďalší, aj Pavol pred svojím obrátením, keď súhlasil s ukameňovaním Štefana. Rozdiel medzi vierou, ktorá je niekedy hrdinská a inokedy slabá, a potom vierou, ktorá zradí a ubližuje, Ježiš pomenoval ako rozdiel medzi vierou v Božom a vo vlastnom mene. V Božom mene verí a koná ten, ktorý uznáva, že Boh ho oslovuje, zjavuje sa mu. Vo vlastnom mene verí ten, ktorý si myslí, že pravdu a Boha má, že ich vlastní. Pápež Benedikt XVI. raz povedal: Pravdu nemáme, pravda môže mať nás.

V týchto týždňoch sa na Slovensku dosť diskutuje o tom, kde, v ktorých novinách, v ktorej televízii alebo na internete sa možno dozvedieť pravdu. Niektorí ľudia sú presvedčení, že tú pravdu už majú, že ju našli. Iní sú skeptickí a vravia, že neveria nikomu a ničomu. Keď sme nedávno usporiadali besedu na túto tému, priateľ, ktorý si pripravil prednášku, povedal, že najskôr musíme obnoviť verejný priestor. Vysvetlil, že to je vtedy, keď ľudia neprezentujú seba, ale navzájom sa počúvajú, aj sa sporia, ale berú sa vážne a veria, že práve z tej diskusie a vzájomného počúvania sa vyjaví sa pravda. Takéto vzájomné počúvanie a stretanie tvárou v tvár nemôže nahradiť seba predvádzanie, klikanie na internete a civenie do obrazovky.

Naša cirkev by mala byť prvoradým miestom takéhoto počúvania sa a stretania tvárou v tvár. Na rozdiel od priestoru občianskeho v tomto priestore vedome počítame s tým, že k nám prehovorí aj Boh. Vytvárame takýto priestor, staráme sa oň a rozvíjame ho? Modlíme sa, aby sme tak, ako to Ježiš myslel, zostali jedno? Ak áno, potom čoraz častejšie budeme mať skúsenosť, že môj sused od vedľa, možno z tej istej kostolnej lavice, nie je neandertálec a že ma nezradí, ale prejde so mnou kus cesty, za čo sa raz radi aj spolu poďakujeme.

Homília - 19.1.2020

2. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 1,1-3
Autor: KM

Homília - 12.1.2020

3. nedeľa po Vianociach (A)
Mt 3,13-17
Autor: KM

Homília - 6.1.2020

Zjavenie Pána
Mt 2,1-12
Autor: KM

Homília - 5.1.2020

2. nedeľa po Vianociach
Jn 1,1-18
Autor: KM

Homília - 1.1.2020

Nový rok
Gal 4,4-7
Autor: KM

Homília - 31.12.2019

Starý rok
1 Jn 2,18-21
Autor: KM

Homília - 29.12.2019

1. nedeľa po Narodení Pána (A)
Mt 2,13-15.19-23
Autor: KM

Homília - 26.12.2019

Sv. Štefan
Sk 6,8-10;7,54-60
Autor: KM

Homília - 25.12.2019

Vianoce vo dne
Jn 1,1-5.9-14
Autor: KM

Homília - 24.12.2019

Vianoce v noci
Lk 2,1-14
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7