Dnes je 19.02.2020    meniny má: Vlasta Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 22.4.2018

4. veľkonočná nedeľa (B)
Jn 10,11-18
Autor: Karol Moravčík
Keď sa medzi ľuďmi hovorí o cirkvi, temer vždy sa cirkvou myslia biskupi, potom kňazi, prípadne ešte rehoľné sestry... Vždy ma to hnevalo, keď sa písalo v novinách, že cirkev to a to urobila či neurobila, alebo že cirkev je taká či onaká, ale vlastne nešlo o cirkev, lež o reči alebo činy nejakého biskupa či kňaza. Samozrejme, ľudia na vedúcich pozíciách predstavujú danú organizáciu či spoločenstvo. Keď máme nejakého politika na čele vlády, dívajú sa v zahraničí na nás cez neho. Ale nielen. Tiež cez športovcov, umelcov, vedcov, tiež cez robotníkov na stavbách či opatrovateľky v domácnostiach. Organizáciu či nejaké spoločenstvo nepredstavujú nikdy len vedúci a funkcionári.

Kto je predstaviteľ cirkvi? Biskup, kňaz alebo niekto ďalší? Hoci v niektorých kostoloch sa dnes na nedeľu Dobrého pastiera bude veľa hovoriť o tom, ako sú kňazi v cirkvi dôležití, keď pozorne sledujeme dnešné evanjelium, zdôrazňuje sa v ňom iba jedna dôležitá pozícia, jeden predstaviteľ, a to pozícia Dobrého pastiera a Ježiš ako jediný dobrý pastier. Keď teda v cirkvi hovoríme o pastieroch alebo priamo o Dobrom pastierovi, nikdy nejde v prvom rade o biskupa a kňaza, ale o Ježiša.

Jánovo evanjelium používa na vysvetlenie Ježišovho poslania viaceré obrazné prirovnania. Napríklad, že Ježiš je slovo, svetlo i chlieb. V 10. kap. prenáša na Ježiša obraz Dobrého pastiera. Pre dnešných ľudí pastier oviec veľa neznamená, v starých časoch však nielen medzi Židmi, ale aj v gréckej a rímskej literatúre bol obraz pastiera symbolom vodcovstva, autority, a pastiermi boli nazývaní králi a veľkňazi. V tomto zmysle prenáša Jánovo evanjelium pojem pastier na Ježiša, a to veľmi konfrontačne voči vtedajším náboženským i politickým autoritám. Reč o Dobrom pastierovi je v Jánovom evanjeliu situovaná do Jeruzalema počas sviatkov posvätenia chrámu. Ježiš sa mal prechádzať priamo v chráme. Niektorí spomedzi Židov ho obstúpili a začali sa s ním hádať. Ježiš im mal povedať, že sú proti nemu, lebo nepatria k jeho ovciam, a preto nepočúvajú jeho hlas. Ešte vážnejšie bolo, keď povedal, že tie jeho ovce mu dal do rúk Boh Otec a on je s Otcom jedno. Toto viedlo až k takej hádke, že niektorí zo Židov zdvihli kamene a chceli Ježiša zabiť. Ako dôvod uviedli údajné Ježišovo rúhanie sa Bohu – že sa robí Bohom. Zaujímavá bola Ježišova obrana. Ježiš mal pripomenúť, že Mojžišov zákon nazýva predsa bohmi všetkých, ktorí počúvajú Božie slovo a následne konajú Božie skutky (Jn 10, 22-39).

Keď v politike, ale najmä v náboženskom spoločenstve hovoríme o autorite, nemôžeme teda myslieť len na nositeľov funkcií medzi nami. Musíme si pozornejšie všímať, kde a u koho je prítomný obsah Ježišovho pastierstva, obsah jeho autority. Jánovo evanjelium o tom píše jednoznačne: Pastierom nie je zlodej, zbojník, vrah ani zbabelec. Naopak, pastierom je ten, kto kladie život za ovce. To je vysoko postavená požiadavka na rozpoznanie pravého pastiera! Navyše, takýto pastier za svoje ovce nepovažuje len priateľov či fanúšikov. Cíti zodpovednosť aj za tých, čo nepatria medzi jeho známych či do jeho vlastnej cirkvi. Kým Ježišovi protivníci Božiu autoritu chceli vidieť len na strane mocných, na strane tých, čo mali funkcie a odvolávali sa na Mojžišov zákon (aj to často účelovo), Ježiš svoju autoritu použil na to, aby všetkých dvíhal z pozície podriadených na pozíciu seberovných, dokonca na pozíciu Boha, keď pripomenul, že aj Písmo sv. nazýva bohmi tých, čo počúvajú Božie slovo a snažia sa podľa neho konať.

Keď berieme vážne Ježišove slová a jeho obraz Dobrého pastiera, mali by sme vždy protestovať, ak niekto v našej cirkvi zvelebuje pápeža, biskupov a kňazov. Vyvyšovanie sa nad Boží ľud, nad Ježišove ovce je veľký hriech. Hodnotu kňazov musíme merať nie tým, že kňazmi sú, ale tým, nakoľko v spolupráci s Ježišom dvíhajú ľudí na úroveň Ježišových ovečiek a Božích detí a nerobia z nich svoje ovce. To je kňazské poslanie. Nie, aby sme sa hrali na Dobrého pastiera, ale slúžili Ježišovi – Dobrému pastierovi. Svätosť nie je výsadou tých, ktorí venujú mnoho času modlitbe, teologickému štúdiu alebo zastávajú nejaký cirkevný úrad, vysvetľoval nedávno generálny vikár pre mesto Rím pri uvedení nového pápežovho dokumentu, nazvanom Gaudete et Exsultate (Radujte sa a Veseľte), a pokračoval: ale tých, čo vedú nový život, ktorý je pre každého, pretože dosiahnuť odpustenie môže každý. Potom citoval pápeža Františka: Rád nachádzam svätosť v trpezlivom Božom ľude – v ženách, ktoré s toľkou láskou vychovávajú svoje deti, v mužoch, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, v ľuďoch chorých či v starých rehoľných sestrách, ktoré sa stále usmievajú.

V dnešnom Francúzsku je tradičná cirkev veľmi oslabená. Úlohu cirkvi v tejto odkresťančenej krajine nedávno nečakane pripomenuli dvaja ľudia: kňaz Jacques Hamel, ktorý bol v roku 2016 zabitý v kostole v Rouen, a policajt Arnaud Beltrame, ktorý tohto roku 9. apríla obetoval svoj život výmenou za rukojemníčku. Oboch zabili islamskí teroristi. Boli to také silné príklady pravej autority, že v oboch prípadoch aj mnohí moslimovia a sekulárno-liberálni Francúzi uznali, že obaja muži boli vedení svojou kresťanskou vierou.

Kto je podobným spôsobom autoritou medzi nami? Kto podobne slúži Ježišovi – Dobrému pastierovi? Môžeš to byť ty i ja, ak naozaj veríme, ak naozaj vieme, o čom je Ježiš, o čom je cirkev, o čom je evanjelium.

Homília - 16.2.2020

6. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,6-10
Autor: KM

Homília - 9.2.2020

5. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,1-5
Autor: KM

Homília - 2.2.2020

Obetovanie Pána
Lk 2,22-40
Autor: KM

Homília - 26.1.2020

3. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 1,10-13.17
Autor: KM

Homília - 19.1.2020

2. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 1,1-3
Autor: KM

Homília - 12.1.2020

3. nedeľa po Vianociach (A)
Mt 3,13-17
Autor: KM

Homília - 6.1.2020

Zjavenie Pána
Mt 2,1-12
Autor: KM

Homília - 5.1.2020

2. nedeľa po Vianociach
Jn 1,1-18
Autor: KM

Homília - 1.1.2020

Nový rok
Gal 4,4-7
Autor: KM

Homília - 31.12.2019

Starý rok
1 Jn 2,18-21
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7