Dnes je 26.04.2019    meniny má: Jaroslava Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 1.4.2018

1. veľkonočná nedeľa
Jn 20,1-18
Autor: Karol Moravčík
Po tieto dni niektorí z nás navštevujú kostoly deň za dňom. Ak sme boli včera pozrieť tzv. Boží hrob, možno sme si precítili smútok, postili sa a modlili a dnes už slávime víťazstvo, spievame aleluja, ideme sa najesť a tešiť sa. Všetko to slávime akosi prirýchlo. Akoby to bola len hra, ktorej sa dá len ťažko veriť. Jeden deň je Ježiš mŕtvy a na druhý deň je už vzkriesený... Nejde však v prvom rade o liturgické slávenie. To nám môže len pomôcť, aby sme prežili Ježišov príbeh sami na sebe a ním premieňali aj svet, v ktorom žijeme.

Jánovo evanjelium, z ktorého čítame na 1. veľkonočnú nedeľu, spomína niekoľko osôb, ktoré osobitne poznačil Ježišov život. Ich privlastnenie si Ježišovho príbehu neodohralo sa v priebehu pár hodín či dní, ten príbeh začal omnoho skôr a Veľká noc len znamená jeho vyvrcholenie. Na rozprávaní z Jánovho evanjelia nás môže zaujať, že ústrednou postavou nie sú Ježišovi apoštoli, ani jeho matka, ale jedna žena menom Mária Magdaléna. V to prvé veľkonočné ráno vystupujú dvaja apoštoli len v role overovateľov prázdneho hrobu po Ježišovi. O jednom z nich sa píše (predpokladáme, že to bol Ján), že videl a uveril. O Márii Magdaléne sa však píše omnoho viac. Neodišla domov ako apoštoli, zostala a plakala pri hrobe. Kto plače, kto sa nechá dotknúť bolesťou, môže mať zjavenie. Božie zjavenie nie je nikdy celkom jasné a rozvíja sa pomaličky. Spoznáme ho podľa toho, že ktosi sa zaujíma o dôvod nášho plaču. A keď ten dôvod pomenujeme, zjaví sa nám odpoveď.

Pravda, nie je dôvod ako dôvod. Magdaléna ako dôvod svojho plaču spomína, že prišla o svojho Pána a nevie, kde ho má hľadať. Na rozdiel od apoštolov a ostatných Ježišových priateľov Mária Magdaléna nazýva aj mŕtveho Ježiša svojím Pánom. Nevie, že je vzkriesený, ale verí, že je jej Pánom. Pánom označujeme v dobrom zmysle slova toho, kto je pre nás autoritou. Magdaléna sa nedíva na Ježiša ako otrokyňa na pána. Pri prvých stretnutiach s ním zažila Ježiša ako zachraňujúceho lekára, ktorý ju vyliečil z nešťastia. Potom ho spoznala ako úžasného učiteľa, majstra jej života i života iných ľudí, a napokon ako chápavého priateľa, ktorý sa k nej správa s úctou. Preto pri slove Pán necíti žiadne falošné tóny. Tento Pán je pre ňu autoritou aj vo svojej smrti. Ale teraz plače, lebo nevie, čo ďalej. V tej chvíli sa Ježiš dosvedčí Márii Magdaléne ako Pán nečakaným spôsobom. Nezjaví sa jej – ako radi rozprávajú niektoré nábožné ženy – v jasne spoznateľnej podobe. Ježiš sa zjavuje tak, ako sa vždy správal – ako ten, kto sa o nás citlivo zaujíma, keď sa trápime a plačeme, ako ten, kto nás oslovuje menom, priateľsky. Takto Mária Magdaléna spoznáva Ježiša.

Prečo sa ako prvej zjavil vzkriesený Ježiš práve Magdaléne? Spomenul som, že Ježišov príbeh s nami netrvá niekoľko hodín či dní, ale žiada si svoj čas a postup, aby sa naplno prejavil. Ľudia, ktorí si o sebe mysleli, že sú v poriadku, a zároveň sa nezaujímali o iných (ak, tak len ako moralizátori), sa s Ježišom osobnejšie nikdy nestretli. Ľudia, ktorí sa o druhých zaujímali a chceli čosi dobré urobiť pre svet, tí sa nechali nadchnúť Ježišovou víziou Božieho kráľovstva. K takým ľuďom patrili apoštoli. Ešte bližšie mali k Ježišovi ľudia, ktorí trpeli a boli nešťastní, ale nevzdávali sa a túžili po uzdravení, hoci nevedeli skade by mohlo prísť. Títo vedeli byť vďační i verní svojmu Záchrancovi aj poza smrť. Taká bola Mária Magdaléna. Preto sa stala modelovou postavou zjavenia vzkrieseného Pána a dostala prednosť aj pred apoštolmi. Stará kresťanská tradícia ju nazýva apoštolka apoštolov. Napokon, podľa jej modelu aj ostatní spoznajú vzkrieseného Ježiša – Tomáš, Peter, emauzskí učeníci. Najprv si musia priznať svoje slzy, potom nájsť pokoru, potom dostanú milosť a sú nanovo Ježišom prijatí.

Niekto povie: Prečo sa ten Ježiš, ak je to tak, nezjaví aj mne? Moja odpoveď: Nie si ako apoštoli, nechceš zmeniť svet, staráš sa len sám o seba... A zvlášť, nie si ako Mária Magdaléna; neplačeš nad  sebou ani nad svetom a nehľadáš svojho Pána. Toho, čo ťa lieči, učí, toho, ktorý ti je naozaj priateľom...

Vždy sa mi páčilo, ako Veľkú noc slávia chudobní ľudia v Latinskej Amerike. Cirkev na tomto kontinente sa delí na bohatých a chudobných. Bohatých je možno 5%, chudobní sú všetci ostatní. Tí bohatí slávia Veľkú noc vo vznešených chrámoch a pri bohato prestretých stoloch, podobne ako my. Tí chudobní tiež slávia veľkonočnú liturgiu, ale keďže majú veľmi málo kňazov, všetko si vedú sami. Sedia pri ohňoch a rozprávajú si príbehy, ktoré ich oslobodzujú, ktoré ich motivujú povstať a vydať sa na cestu; ktoré ich premieňajú z pasívnych prijímateľov osudu na aktérov vlastného oslobodenia. Samozrejme, rozprávajú o Ježišovom príbehu, ako prešiel zo smrti do vzkriesenia, ale omnoho viac ako my v Európe, vzťahujú to všetko na seba. Ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša vidia vo svojich priateľoch, v učiteľkách náboženstva, v kňazoch a biskupoch, ktorí sa zastávali chudobných, a mnohí, mnohé boli preto aj zavraždení. Na prekvapenie tieto bolesti neviedli ľudí k rezignácii, ale k ešte väčšiemu angažovaniu sa a obetovaniu. A cez ne k vzkrieseniu.

Len tam, kde je takáto túžba po oslobodení a podobná ochota riskovať, plakať, súcitiť a bojovať o oslobodenie – to časné i večné, len tam sa deje vzkriesenie. Prajem nám všetkým, aby sme mali čoraz väčšiu túžbu toto veľkonočné oslobodenie objavovať, zjavovať, uskutočňovať.

Homília - 21.4.2019

1. veľkonočná nedeľa (C)
Jn 20,1-18
Autor: KM

Homília - 19.4.2019

Veľký piatok
Iz 52,13-53,12
Autor: KM

Homília - 18.4.2019

Zelený štvrtok
1 Kor 11,23-26
Autor: KM

Homília - 14.4.2019

Kvetná nedeľa (C)
Lk 23,1-49
Autor: KM

Homília - 7.4.2019

5. pôstna nedeľa (C)
Jn 8,1-11
Autor: KM

Homília - 31.3.2019

4. pôstna nedeľa (C)
2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Autor: KM

Homília - 24.3.2019

3. pôstna nedeľa (C)
Ex 3,1-8a.13-15
Autor: KM

Homília - 19.3.2019

Sv. Jozef
Mt 1,16.18-21.24a
Autor: KM

Homília - 17.3.2019

2. pôstna nedeľa (C)
Lk 9,28b-36
Autor: KM

Homília - 10.3.2019

1. pôstna nedeľa (C)
Lk 4,1-13; Rim 10,8-13
Autor: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7