Dnes je 13.11.2019    meniny má: Stanislav Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 6.1.2018

Zjavenie Pána
Mt 2,1-12
Autor: Karol Moravčík
Keď som si dopĺňal vzdelanie na teologickej fakulte Viedenskej univerzity, často sme na seminároch diskutovali o textoch niektorého súčasného filozofa. Zväčša išlo o filozofa, ktorý sa nehlásil ku kresťanstvu, tobôž ku katolíckej cirkvi. Raz som sa spýtal profesora, prečo sa zaoberáme práve mysliteľmi, ktorí sú sekulárni, nekresťanskí. Odpovedal, že preto, lebo sú pre nás neskutočne podnetní, inšpiratívni. Rád spomínam aj na prednášku teológa zo San Salvadoru, ktorý bol na univerzite asi dva týždne pred zvolením Jorge Bergoglia za pápeža. Ten necitoval myšlienky sekulárnych filozofov, ale položil otázku, kedy budeme v cirkvi hovoriť o Bohu a chudobných: Hovoríme veľa o sebe, o svojej náuke, hovoríme veľa o svete, aký je zlý, ako relativizuje mravné hodnoty, ale kedy budeme hovoriť o Bohu a chudobných... Onedlho bol zvolený pápež, ktorý od prvého dňa začal hovoriť o chudobných.

Spomínam filozofov a chudobných, lebo evanjeliové rozprávania o Ježišovom narodení spomínajú tieto dve skupiny osôb: múdrych a chudobných, mudrcov a pastierov. Pravdepodobne si to neuvedomujeme, ale tieto dva typy ľudí sa spomínajú ako jediné, že sa prišli pokloniť Ježišovi. Podľa Lukášovho evanjelia prišli pozrieť narodeného Mesiáša pastieri, lebo im to zjavili anjeli. Podľa Matúšovho evanjelia merali dlhú cestu do Betlehema mudrci z východu, lebo uvideli Mesiášovu hviezdu. Zdroj zjavenia je u oboch skupín podivný: pastieri dostali zvesť od anjelov, mudrci od hviezdy.

Môžeme uvažovať, nakoľko tu ide o poéziu a nakoľko o fakty, ale veľa k tomu nevieme povedať. Čo vieme povedať, je, že pastieri a mudrci predstavujú ľudí, ktorí prijali Ježiša za Božieho Mesiáša, Krista, a stali sa jeho učeníkmi. Zaujímavá je už samotná skutočnosť, že práve takéto skupiny sa stretli v Ježišovej cirkvi. Normálne neočakávame, žeby nevzdelaní a vzdelaní, chudobní a bohatí k sebe pasovali. Pastieri boli nevzdelaní, boli chudobní; nakoľko boli nábožní podľa vtedajších kritérií, o tom si netreba robiť žiadne ilúzie. Ak ich Lukášovo evanjelium spomína pri narodení, tak určite preto, že podobné typy sa okolo Ježiša vyskytovali počas jeho pôsobenia: verejní hriešnici, ženy s podivnou minulosťou, chorí, maloroľníci a rybári (ktorými boli pôvodne viacerí apoštoli). Ak takíto ľudia prídu k niečomu peknému, tak naozaj len od anjelov. Azda sa za tými anjelmi skrýva väčšia schopnosť intuície, poznanie srdca, ako to často býva u žien a prirodzených neskazených ľudí.

Matúšovo evanjelium spomína mudrcov. Zmienka, že prišli z východu, poukazuje na krajinu, s ktorou mali Židia čulé kontakty. V dnešnom Iraku, Iráne a v ďalších krajinách Blízkeho východu žilo mnoho Židov; desaťtisíce ich tam zostalo ešte z čias tzv. babylonského zajatia. Viacerí patrili k intelektuálnej špičke týchto krajín. V tej dobe sa filozofia a prírodné vedy temer nerozlišovali a všetko to bolo spojené aj s náboženstvom. V intelektuálnych kruhoch sa nepestoval primitívny polyteizmus (mnohobožstvo), ale uctievanie veľkej idey, veľkého rozumu, ktorý sa prejavuje v prírode, kozme, vo hviezdach. Nesmie nám uniknúť poznámka, že mudrci sa vydali na cestu. Mudrc, ktorý sedí doma, ktorý je spokojný s tým, čo vie, ktorý sa vždy znova nepýta, nie je mudrc. Takýchto pýtavých ľudí, hľadajúcich poznanie, ktoré nevedie k pýche, ale poklone a podeleniu sa o vlastné bohatstvo, našli kresťanskí Židia medzi pohanmi – na východe i na západe. Aj odrazom tejto skúsenosti je rozprávanie o mudrcoch.

Ježiš a neskôr prví kresťania priatelili sa s ľuďmi jednoduchými i vzdelanými. Tieto skupiny spájala určitá zraniteľnosť. U jedných pochádzala zo sociálnych a morálnych príčin, u druhých z intelektuálnej pokory. Traduje sa, že jeden z najmúdrejších Grékov, Sokrates, mal hovorievať: Viem, že nič neviem. V tejto zraniteľnosti je človek otvorený pre Božie zjavenie. Naopak, sebaistí bývajú ľudia zabezpečení majetkovo, spoločensky i nábožensky. Nové otázky (zvlášť filozofické a náboženské) pokladajú za vyrušovanie, ba temer za hriech. Niekedy sa títo ľudia pokladajú za tzv. spoločenské elity. V Matúšovom rozprávaní ich predstavujú Herodes a najmä veľkňazi a zákonníci, ľudia v istom zmysle tiež múdri, ale nie múdri na ceste, nie takí, čo sa chcú o svoje bohatstvo podeliť, ale naopak, čo si to svoje už chcú len chrániť. Znepokojil sa celý Jeruzalem (Mt 2,3), zhodnotil tento postoj evanjelista Matúš.

Ten teológ, ktorý pred pár rokmi vyčítal našej cirkvi, že nehovorí o Bohu v súvislosti s chudobnými, sa volá Jon Sobrino, je jezuita, a v novembri roku 1989 ako jediný prežil vraždenie na univerzite v San Salvadore. Všetci ostatní profesori, jezuiti, boli jednej noci pozabíjaní vraždiacim komandom pravicovej vlády. Dôvodom bolo spojenectvo týchto intelektuálov s chudobnými. Podľa takýchto spojenectiev poznáme aj dnes, kde sa uctieva Mesiáš. Je to všade tam, kde sa spájajú ľudia citliví, vnímaví, zraniteľní, jednoduchí a múdri – v pokore pred Bohom a vo vzájomnej službe. Pomáhajme si, aby sme aj my patrili medzi takýchto ľudí. 

Homília - 10.11.2019

32. nedeľa cez rok (C)
Lk 20,27-38
Autor: KM

Homília - 3.11.2019

31. nedeľa cez rok (C)
2 Sol 1,11-2,2
Autor: KM

Homília - 2.11.2019

Všetkých verných zosnulých
Mt 25,1-13
Autor: KM

Homília - 1.11.2019

Všetkých svätých
Mt 5,1-12
Autor: KM

Homília - 27.10.2019

Deň reformácie; Veľký kostol ev. a. v., Bratislava - Staré mesto.
Sk 15,1-12
Autor: KM

Homília - 27.10.2019

30. nedeľa cez rok (C)
Lk 18,9-14
Autor: KM

Homília - 20.10.2019

29. nedeľa cez rok (C)
Lk 18,1-8
Autor: KM

Homília - 13.10.2019

28. nedeľa cez rok (C)
Lk 17,11-19
Autor: KM

Homília - 6.10.2019

27. nedeľa cez rok (C)
2 Tim 1,6-8.13-14
Autor: KM

Homília - 29.9.2019

26. nedeľa cez rok (C)
Lk 16,19-31
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7