Dnes je 31.03.2020    meniny má: Benjamín Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 12.3.2017

2. pôstna nedeľa (A)
Mt 17,1-9; 2 Tim 1,8b-10
Autor: Karol Moravčík
O súčasnej mladej generácii sa vraví, že je to generácia tzv. klipovej kultúry. Klipom sa myslí krátky obrazový či zvukový formát, malý zážitok. Pojem pochádza z anglického clip a dá sa prekladať ako ústrižok. Po slovensky povieme krajšie: žmurk. Súčasná mladá generácia je generáciou klipovou nielen preto, že je odchovaná na krátkych scénkach, ale najmä preto, že podľa odborných výskumov mnohí mladí ľudia dokážu sa na niečo sústrediť len ako na klip, po chvíľke sa ich pozornosť stráca a prechádzajú k inému vzruchu, ktorý ich opäť nabudí. Následkom je napriek množstvu informácií vedecky potvrdené hlúpnutie obyvateľstva a slabá schopnosť v niečom vytrvať.

Ako taký klip, čo sa o chvíľu stratil, vyznieva rozprávanie evanjelia o Ježišovi, ktorý sa zjavil prežiarený veľkým svetlom. Súčasťou zážitku boli traja apoštoli. Zážitok ich uchvátil, mali radosť i strach, ale v zásade bol to zážitok taký úžasný, že si ho chceli podržať. Keď zážitok skončil, Ježiš im nedovolil prejsť k zážitku inému, ale vrátil ich do reality: Počkajte si, až zomriem a vstanem z mŕtvych!

Nábožensky založený človek počíta s možnosťou duchovných zážitkov, vopred ich nepopiera, často sa však pritom zabúda, že to, čo takým zážitkom (zjavením) myslíme, nie je náboženský klip, ale dlhodobý proces, ktorého súčasťou je rozumová reflexia a osobnostná premena. Podľa evanjeliového rozprávania zážitok troch apoštolov napomohli okolnosti ako samota a príroda. Takéto okolnosti umožňujúce sústredenosť patria k predpokladom duchovných zážitkov v každej kultúre. Na rozdiel od tzv. prírodných národov sa pri zážitku s Ježišom zjavenie nespájalo s obrazom nejakého vtáka či zvieraťa, ale s postavami biblickej tradície – apoštoli vidia Mojžiša a Eliáša. Zjavenie obsahuje aj výzvu: Počúvajte Ježiša; on nech je pre vás väčšou autoritou ako Mojžiš a všetci proroci! Navyše Ježiš upozorňuje, že o videní nemožno rozprávať, kým nezomrie a nevstane z mŕtvych.

Aj z tejto poznámky je zrejmé, že zážitok ako klip nemá veľký význam. Ak tento zážitok (premenenie Ježiša) spomínajú ďalšie dve evanjeliá a v cirkvi sa o ňom číta vždy na 2. pôstnu nedeľu, tak preto, že vošiel do tradície cirkvi ako svedectvo toho, čím je pre nás Ježiš. Samotné rozprávanie (podobne ako napríklad príbeh o Ježišovom chodení po vode) vyznieva neuveriteľne, pokiaľ si neuvedomíme, že tieto rozprávania nie sú len odrazom jedného zážitku, ale dlhodobého procesu poznávania a viery. Z historického hľadiska zážitok s prežiareným Ježišom vyjadruje skúsenosť, že pri Ježišovi už pred smrťou bolo vnímateľné jeho osobité spojenie s Bohom (omnoho viac ako u Mojžiša a Eliáša), k čomu sa pripojila následná skúsenosť s Ježišom ako zmŕtvychvstalým. Hranice medzi jednou a druhou skúsenosťou sú v rozprávaní nejasné. Ich dôležitou súčasťou je však reflexia, teda meditatívne i racionálne spracovanie tejto skúsenosti, ako aj naše vlastné rozhodnutie.

Odkaz 2. pôstnej nedele sa dá priblížiť otázkami: Komu veríš, čo nasleduješ? Sú to klipové, možno povrchné, možno iracionálne zážitky? Je to náboženstvo? Aké? Ako Mojžišov zákon a Eliášova morálka? Alebo je to Ježiš a jeho evanjelium? Od apoštola Pavla dnes čítame silnú reč, že za evanjelium je ochotný trpieť. Prečo trpieť? Trpí sa pre niečo alebo na niečo. Ak nemá ísť o nezmyselné utrpenie, dôvodom môže byť iba láska. Pavol povie, že dôvodom je poznanie, že Ježiš cez evanjelium zničil smrť a zjavil život. Evanjeliom sa tu nemyslí knižka, ale Ježiš sám, jeho život, skúsenosť s ním. Opäť platí, význam nemá klip, ale proces, v ktorom si kladieme vyššie spomenuté otázky, v ktorom poznávame, rozhodujeme sa, uveríme, konáme. Iba toto všetko spolu tvorí zjavenie, z ktorého môžeme žiť.

Včera sa telefonicky ozvali starí priatelia. Majú dve šikovné vnučky. Tie sledujú klipy ako všetci z ich generácie, ale majú aj múdrych rodičov a starých rodičov, s ktorými sa veľa rozprávajú. Jedna vnučka bola na filme Únos a následne sa pochválila, že ako jedna z mála vedela, o čo ide; bola v obraze. Druhá vnučka študuje vo Viedni. Momentálne je v Južnej Kórey, kam ju ako nadanú študentku poslali zbierať skúsenosti. Ujo jej starej mamy bol salezián a desaťročia prežil ako misionár v Japonsku. Keď sa dievčina cez skype hlásila z Kórey, spomenula, ako dokáže inak než spolužiaci vnímať pomery a ľudí v tejto časti východnej Ázie, keďže vďaka rodine má hlbšie a širšie poznanie o svete i náboženstve.

Niektorí ľudia, čo aj často chodia do kostola, zostávajú, žiaľ, len na detskej úrovni Petra apoštola, ktorý hovorí: Dobre je nám tu. Ale nič nechápe. Preto sa povzbuďme k namáhavejšej ceste. K tej, na ktorej sa naozaj poznáva, verí, a keď treba, aj trpí za lásku, ktorej sme uverili.

Homília - 29.3.2020

5. pôstna nedeľa (A)
Jn 11,1-45
Autor: KM

Homília - 22.3.2020

4. pôstna nedeľa (A)
Jn 9,1-41
Autor: KM

Homília - 15.3.2020

3. pôstnanedeľa (A)
Jn 4,5-42
Autor: KM

Homília - 8.3.2020

2. pôstna nedeľa (A)
Mt 17,1-9
Autor: KM

Homília - 1.3.2020

1. pôstna nedeľa (A)
Mt 4,1-11
Autor: KM

Homília - 26.2.2020

Popolcová streda
Mt 6,1-6.16-18
Autor: KM

Homília - 23.2.2020

7. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 3,16-23
Autor: KM

Homília - 16.2.2020

6. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,6-10
Autor: KM

Homília - 9.2.2020

5. nedeľa cez rok (A)
1 Kor 2,1-5
Autor: KM

Homília - 2.2.2020

Obetovanie Pána
Lk 2,22-40
Autor: KM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ..
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7