Dnes je 03.12.2023    meniny má: Oldrich Prihlásiť
title teoforum
Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

28. 10. – 29. 10. 2006 v Smoleniciach

Téma: VIII. diskusné fórum „Európa hodnôt“ (v spolupráci s CEP); Zápas o dnešok – dedičstvo totalitných deformácií.
Zápas o dnešok - dedičstvo totalitných deformácií

Miesto: zámok Smolenice, Kongresové centrum SAV.
Termín: 28. - 29. oktobra 2005.


Piatok 28. 10. 2005

09.00 - 09.15 Otvorenie
Kamil Sládek, Centrum pre európsku politiku
09.15 - 10.45 Socializmus: od idey k totalite
Garant: Imrich Sklenka
09.15 - 09.55 Socializmus - deformovaná výzva novoveku
Imrich Sklenka, filozof, PrirF UK Bratislava
09.55 - 10.10 Historické aspekty vzniku a deformácie idey socializmu
Jiří Hanuš, historik, publicista, Masarykova univerzita Brno
10.10 - 10.25 Nacizmus = komunizmus?
Katarína Hradská, historička, Historický ústav SAV Bratislava
10.25 - 10.45 Diskusia
10.45 - 11.15 Prestávka
11.15 - 12.45 Politické a právne deformácie (liberálnej) demokracie
Garant: Pavol Tomašovič
11.15 - 11.35 Reálnosť a fiktívnosť ľudských práv v období reálneho socializmu
Jozef Beňa, právnik, Bratislavská vysoká škola práva
11.35 - 11.55 Nástup totalít ako dôsledok nepochopenia novej paradigmy
Pavol Tomašovič, novinár, hovorca Mesta Trnava
11.55 - 12.15 Spravodlivosť, tolerancia a demokracia versus priorita bezpečnosti - dilema 21. storočia
Samuel Abrahám, politológ, riaditeľ Výberového vzdelávacieho spolku
12.15 - 12.35 Diskusia
12.45 - 15.00 Obedná prestávka
15.00 - 16.30 Cirkev medzi službou evanjeliu a službou politickej moci
Garant: Karol Moravčík
15.00 - 15.40 Teologický pohľad na vzťah cirkvi a politickej moci v 20. storočí
Karol Moravčík, teológ, katolícky kňaz, Teologické fórum
15.40 - 15.55 Evanjeliové posolstvo mieru v rukách komunistickej diktatúry
Pavol Šajgalík, katolícky kňaz, Policajný zbor SR
15.55 - 16.10 Moc bezmoci cirkvi vtedy a dnes (Skúsenosť z protestantskej strany)
Jozef Kulačík, baptistický kazateľ, redaktor STV
16.10 - 16.30 Diskusia
16.30 - 17.00 Prestávka
17.00 - 18.30 ŠtB ako deformácia tajnej služby
Garant: Marián Gula
17.00 - 17.40 Štátna bezpečnosť v bývalom Československu - deformácia bezpečnostnej služby
Marián Gula, podpredseda správnej rady, Ústav pamäti národa
17.40 - 17.55 Konkrétne následky zneužitia moci ŠtB (smrť katolíckeho kňaza Přemysla Coufala)
Miroslav Lehký, riaditeľ sekcie, Ústav pamäti národa
17.55 - 18.10 Dnešné zlyhania (spravodlivosti, solidarity, demokracie, elít) zakladajú ohrozenie budúcnosti
Markolín Bodnár, provincia Dominikánov na Slovensku
18.10 - 18.30 Diskusia
19.00 Večera
20.00 Koštovka malokarpatského vína
Sobota 29. 10. 2005

09.00 - 13.00 Dnešné zlyhania - ohrozenie budúcnosti
09.00 - 11.00 Minikoreferáty a diskusia na tieto témy (max. 2 minúty):
 
 • Socializmus ako téma novoveku
 • Totalita v politike, práve, myslení a nábožensky profilovaných spoločenstvách (katolícka cirkev)
 • Kolektívna vina
 • Čo znamená voliť menšie zlo?
 • Zodpovednosť inštitúcií v modernej spoločnosti
 • Ľudské práva oproti moci. Moc bezmocnosti a bezmocných
 • Neobhájiteľnosť protiľudského konania (obviňovanie nevinných, obetný baránok)
 • Fenomén pomsty (revanšizmus, vyrovnanie sa s minulosťou, hrubá čiara)
 • Je kresťanstvo odvážnejší projekt ako evolúcia (aj revolúcie) ?
 • Kde sú hranice spolužitia s (totalitnou) mocou? Kde a kedy je nevyhnutná konfrontácia?
 • Kedy možno morálne vyžadovať očakávať obeť? (Keď sa rúbe les, lietajú triesky...?)
11.00 - 11.30 Prestávka
11.30 - 12.45 Panelová diskusia k hlavnému programu
12.45 - 13.00 Záver diskusného fóra
13.00 - 14.00 Obed

Diskusné fórum moderuje Peter Križan a Pavol Tomašovič.

Besedy TF

V roku 2005 sa uskutočnili tieto besedy

04. 04. 2005 v Bratislave - Dev. N. Vsi.

Téma: Antropologický obrat v teológii; Výstava z diela výtvarného umelca prof. Jozefa Jankoviča.

24. 06. – 25. 06. 2005 v Smoleniciach.

Téma: Európski myslitelia - Paul M. Zulehner a vízia cirkvi na pozadí II. vatikánskeho koncilu.

28. 10. – 29. 10. 2006 v Smoleniciach

Téma: VIII. diskusné fórum „Európa hodnôt“ (v spolupráci s CEP); Zápas o dnešok – dedičstvo totalitných deformácií.

Na menších stretnutiach roku 2005 sa TF venovalo témam

# Cirkev v dnešnom svete
# K. Rahner, jeho základné texty o cirkvi, jeho názory na premenu štruktúr
# P. M. Zulehner a jeho názory na podobu cirkvi
# Dedičstvo II. vatikánskeho koncilu
# Reforma cirkvi a predpoklady cirkevnej obnovy
# Postoje K. Rahnera a J. Ratzingera k odkazu koncilu
# Teológia oslobodenia.
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7