Dnes je 21.06.2024    meniny má: Alojz Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Albánsko

Albánsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 8. 8. 2010

19. nedeľa cez rok C
Hebr 11, 1 -2, 8 - 19
Autor: Viliam Arbet
Po tieto nedele sa ocitáme na akomsi pomyselnom vrchole celého roka. Je leto, čas oddychu, jeseň a zima sa zdajú byť ešte ďaleko, postupne ale môžeme začať bilancovať to, čo nám dala doterajšia časť roka. Môžeme spomenúť, že niektorí ľudia (a nie sú to len učitelia a žiaci), aj rok nepočítajú od januára do decembra, skôr od septembra po obdobie prázdnin a dovoleniek. V istom zmysle je tento pracovný kolobeh aj prirodzenejší.

Dnešné čítania by sme pri troche fantázie mohli označiť za pokus o duchovnú bilanciu nášho roka. Čítanie z Listu Hebrejom odpovedá na otázku, čo dáva človeku viera. To je otázka aj pre nás. Pred niekoľkými desaťročiami bolo moderné všímať si len to, čo sa dalo objektívne zrátať. Cenilo sa, čo človek vytvoril svojou prácou, alebo rozumom. Akokoľvek sme sa ale snažili byť „objektívni", predsa len sme pozabudli na to, že aj toto rátanie nakoniec vykonáva len človek - duchovná bytosť. Okrem toho ako ľudia - duchovné bytosti nielen hodnotíme to, čo sme vytvorili; zároveň my sa rozhodujeme, čomu sa budeme venovať, čo bude mať v našich očiach cenu a čo nie.

Viera nie je nástroj na prvoplánové pretváranie objektívneho sveta okolo nás. Z tohto uhlu pohľadu je viera len niečím slabým. Je skôr nástrojom na pretváranie nášho vnútorného - mohli by sme povedať subjektívneho - sveta. Ale tento vnútorný svet by sme nemali ani podceňovať - pretože on vytvára z väčšej časti naše životy, on nás prepája navzájom, umožňuje nám vnímať medziľudské putá. On je základom nášho všetkého snaženia, on dáva hodnotu našim skutkom.

Autor listu Hebrejom sa v dnešnom druhom čítaní zamýšľa nad tým, kam viera posunula vnútorný svet Izraelitov a zároveň rekapituluje, ako sa ich viera prejavila aj v tom vonkajšom objektívnom svete, živote. Viera im umožnila nepodľahnúť presile silnejších národov. Posilnila ich na ich ceste dejinami aj vtedy , keď sa im nedarilo. Dala im silu kráčať do novej neznámej budúcnosti, ktorú si nevedeli inak predstaviť, iba vo svojej viere a nádeji. Počuli sme tú známu vetu: „viera je základom toho, v čo dúfame, a dôkazom toho čo nevidíme." Viera je naozaj silou našej vnútornej nádeje. Je silou ktorá nám umožňuje kráčať za pokladom nášho srdca, ktorým je pre nás božie kráľovstvo. To, čo nevidíme, nie je niečo, na čo by sme sa pyšne mohli odvolávať na jarmoku tohto veta. No zároveň to súvisí s pokladom nášho srdca, o ktorom hovorí dnešné evanjelium.

Možno v živote stretávame ľudí, ktorí sa spoliehajú na to, čo sami dokážu. Spoliehajú sa na svoje vlastné schopnosti. No aj z prirodzenej, psychologickej stránky sa dá povedať, že spoliehať sa len na vlastné danosti, na vlastný šarm, schopnosť presvedčiť druhých sa z dlhodobého horizontu nevypláca. Pretože to, čo ide ľahko samo od seba sa postupne vytratí. Ak sa človek nesnaží formovať sám seba, ak sa nesnaží pracovať na sebe, riešiť postupne problémy, ktoré život a vzťahy okolo nás prinášajú, ak sa spolieha len na danosti, potom ľahko ustrnie. Potom možno už len hráme svoju úlohu, ktorá nám bola prisúdená akosi zvonku, spoločenským zatriedením, ale prestávame sa sami formovať, rásť. Trochu aj o tomto hovorí dnešné evanjelium. Aby sme sa nespoliehali len na svoje poklady, svoj majetok, na svoju životnú výbavu, ale aby sme sa učili zhromažďovať si určitý duchovný poklad. Poklad, ktorý vytvárame svojim duchom, tým duchom, ktorého aj my vytvárame pri poznávaní seba, života okolo nás, pri pretváraní seba a riešení problémov, ktoré nám život prináša.

Ak sa v tomto budeme úprimne snažiť, ak sa len nespoľahneme na danosti, ktoré sme dostali a obrazne povedané neoťažie nám srdce obžerstvom a opilstvom, potom aj my budeme môcť raz na vrchole nášho života smelo bilancovať svoju duchovnú úrodu.

arbet.viliam@orangemail.sk

Homília - 12. 9. 2010

24. nedeľa cez rok C
Ex 32, 7 - 11, 13 - 14
Autor: Viliam Arbet

Homília - 5. 9. 2010

23. nedeľa cez rok C
Múd 9, 13 - 18
Autor: Viliam Arbet

Homília - 29. 8. 2010

22. nedeľa cez rok C
Lk 7, 14, 1. 7 - 14
Autor: Viliam Arbet

Homília - 8. 8. 2010

19. nedeľa cez rok C
Hebr 11, 1 -2, 8 - 19
Autor: Viliam Arbet

Homília - 1. 8. 2010

18. nedeľa cez rok C
Kol 3, 1 - 5, 9 -11
Autor: Viliam Arbet

Homília - 18. 7. 2010

16. nedeľa cez rok C
Gen 18, 1 - 10a
Autor: Viliam Arbet

Homília - 11. 7. 2010

15. nedeľa cez rok C
Kol 1, 15 - 20
Autor: Viliam Arbet

Homília - 5. 7. 2010

Sv. Cyrila a Metoda, slov. vierozvestov
Ef 4, 1 - 7, 11 - 13
Autor: Viliam Arbet

Homília - 4. 7. 2010

14. nedeľa cez rok C
Lk 10, 1 - 12, 17 - 20
Autor: Viliam Arbet

Homília - 27. 6. 2010

13. nedeľa cez rok C
Lk 9, 51 - 62
Autor: Viliam Arbet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7