Dnes je 14.07.2024    meniny má: Kamil Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Lotyšsko

Lotyšsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 5. 4. 2010

Veľkonočný pondelok
Mt 28, 8 - 15
Autor: Viliam Arbet
Verím, že väčšina ľudí smie vo svojom živote zakúsiť určité hviezdne chvíle, ktoré zmenia ich život. Sú to chvíle, v ktorých pochopíme viac, ako len z naučených múdrostí. Sú to okamihy, v ktorých sa otvárajú nové horizonty života. V ktorých povieme - Aha! - to som doteraz nevedel.

Veľká noc nám ukazuje predovšetkým ženy, ktoré v Kristovi zakúsili toho, ktorý premenil ich životy. Bolo im ťažké vrátiť sa dozadu, do minulosti, pred tento zážitok s Kristom, ktorý premenil ich životy. Apoštoli si možno aj vedeli predstaviť, že sa vrátia k svojmu pôvodnému rybárskemu životu, k svojej zabezpečenej existencii. Pre ženy z Ježišovho okruhu takáto predstava nejestvovala. Preto sa chcú vrátiť aspoň ku Kristovmu hrobu a prázdny hrob akoby podčiarkoval ešte viac prázdnotu ich srdca. Pre ne Kristus znamenal mnoho. Symbolickou figúrou v Písme je pre ne Mária Magdaléna, ktorú Pán povolal z hriešneho spôsobu života.

Pre ňu, ale aj pre viaceré ďalšie, Kristus znamenal vyslobodenie zo spútaností - možno ani nie tak spútaností hriechmi - ale skôr vyslobodenie z vnútornej rozpoltenosti, z odcudzenosti, v ktorej človek niekedy stráca sám seba. Z odcudzenosti, ktorá nás niekedy straší aj v náboženstve, keď mnohí chápu nábožnosť len ako vykonávanie cudzej vôle, aj keď sa ju snažia projektovať do Boha. Kristus tieto ženy vyslobodil z ich prázdnoty, v ktorej ich nezriedka ovládali naozaj démonizujúce, odcudzujúce sily a ukázal im cestu k pravému skutočnému životu.

Vieme si predstaviť, čo pre ne znamenala strata Krista. Tušíme, čo pre ne znamenal prázdny hrob, ktorý ešte viac zväčšoval prázdnotu ich srdca. Tušíme a cítime, čo pre ne znamenali prvé stretnutia so zmŕtvychvstalým - ktoré sa udiali cez zrak rozostrený slzami. Tušíme, kde ony zakúsili zmŕtvychvstanie - muselo sa to udiať tam, kde sa pre ne Kristus stal cestou, pravdou a životom. Bez tejto skúsenosti, bez takéhoto aha zážitku nebolo možné zakúsiť ani Kristovo zmŕtvychvstanie. Kristus jednej z týchto žien povedal: nedotýkaj sa ma - vystupujem k môjmu Otcovi a k vášmu otcovi. Nepovedal to preto, žeby sa bál jej dotyku, ale preto, lebo zmŕtvychvstanie mení náš vzťah k nemu na nekonečno, na niečo, čo sa nedá uchopiť ani slovami, ani obrazom, ani dotykom. Na to bude skôr potrebná nová reč božieho kráľovstva.

Toto všetko zakúsili a prežili ženy v priebehu niekoľkých veľkonočných dní. Pre ne to znamenalo ešte väčšiu premenu ich života. Akési birmovanie, upevnenie toho, čo zažili v krste svojej premeny, svojho obrátenia sa.

Oproti tomuto zážitku, oproti premene človeka, ktorú spôsobuje skúsenosť nám evanjelisti zaznamenávajú snahu vtedajšieho estabilishmentu, vtedajšej vládnucej triedy popísať slovami, vytvoriť protipríbeh, ktorý by konkuroval skúsenosti žien i apoštolov. Bolo zrejmé, že tento príbeh, ktorý vytvorili vtedajší vládnuci bude mať svoju moc - pretože popísať niečo z vládnucej pozície vždy znamená aj prejav moci, mohli si to dovoliť. No zároveň len ťažko mohla táto ich moc konkurovať bezmoci skúsenosti žien a apoštolov, skúsenosti ich nového života, ktorá sa nakoniec prejavila ako životaschopnejšia. V tomto príbehu tak naozaj vzácne zvíťazila bezmoc nad mocou.

Ak aj my budeme chcieť rozprávať o Kristovom zmŕtvychvstaní, nemôžeme to robiť pomocou ideológie, ani nie tej dobre mienenej, ale len do tej miery, do akej sme toto zmŕtvychvstanie sami prežili a zakúsili. Vtedy aj my budeme ohlasovať namiesto neživého Kristovho tela jeho skutočný život, jeho prítomnosť v dnešnom svete.

arbet.viliam@orangemail.sk

Homília - 12. 9. 2010

24. nedeľa cez rok C
Ex 32, 7 - 11, 13 - 14
Autor: Viliam Arbet

Homília - 5. 9. 2010

23. nedeľa cez rok C
Múd 9, 13 - 18
Autor: Viliam Arbet

Homília - 29. 8. 2010

22. nedeľa cez rok C
Lk 7, 14, 1. 7 - 14
Autor: Viliam Arbet

Homília - 8. 8. 2010

19. nedeľa cez rok C
Hebr 11, 1 -2, 8 - 19
Autor: Viliam Arbet

Homília - 1. 8. 2010

18. nedeľa cez rok C
Kol 3, 1 - 5, 9 -11
Autor: Viliam Arbet

Homília - 18. 7. 2010

16. nedeľa cez rok C
Gen 18, 1 - 10a
Autor: Viliam Arbet

Homília - 11. 7. 2010

15. nedeľa cez rok C
Kol 1, 15 - 20
Autor: Viliam Arbet

Homília - 5. 7. 2010

Sv. Cyrila a Metoda, slov. vierozvestov
Ef 4, 1 - 7, 11 - 13
Autor: Viliam Arbet

Homília - 4. 7. 2010

14. nedeľa cez rok C
Lk 10, 1 - 12, 17 - 20
Autor: Viliam Arbet

Homília - 27. 6. 2010

13. nedeľa cez rok C
Lk 9, 51 - 62
Autor: Viliam Arbet
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7