Dnes je 14.07.2024    meniny má: Kamil Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Nemecko

Nemecko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Prehľad aktivít za rok 2024

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).
11. 6. 2024 - Prezentácia knihy: Len cez Teba som to ja, autor: David Steindl-Rast. St. Vitus Kaffee, Rusovce, Bratislava o 18.00.

Organizácia: Teologické fórum FK & Vydavateľstvo Petrus & Farnosť Rusovce.

Program: Virtuálna účasť Brata Davida (*1926, Viedeň). Knihu predstaví: K. Moravčík. Inšpiráce z knihy: J. M. Prachár. Hudobný sprievod: P. Varga.

Citát „Len cez Teba som to ja“ pochádza od amerického básnika E. E. Cummingsa. Br. David si ho vybral za názov knihy rozhovorov o sebe a svojom bohatom živote. Autor je benediktínsky mních, známy pod jednoduchým menom Brat David. Vo svojej knihe nás prevedie svojím výnimočným až dobrodružným životom.

Knihu je možné zakúpiť v sieti kníhkupectiev.

14. 5. 2024 - Beseda: Ženy a cirkev. Program: Referáty a diskusia.

V súvislosti s prebiehajúcim synodálnym procesom v katolíckej cirkvi sú ľudia opakovane vyzývaní, aby vyslovili svoje očakávania i sny: Ako vidia svoje miesto v cirkvi, ako vidia svoje poslanie? Od začiatku celého procesu sa zhromaždilo množstvo vyjadrení z celého sveta. Vatikán až prekvapujúco otvorene uvádza tieto často kritické vyjadrenia vo svojich úradných správach. Okrem zásadnej témy, ktorou je premena klerikálnej cirkvi na cirkev synodálnu, objavuje sa v správach z jednotlivých miestnych cirkví mnoho tém, ktoré ľudia pokladajú za zrelé na riešenie. Jednou z najčastejšie zmieňovaných je postavenie žien v katolíckej cirkvi.

Ženy sú najčastejšími účastníčkami bohoslužieb a vykonávajú temer všetky „pomocné“ práce. Cirkevné úrady spojené s kňazským svätením zostávajú ženám neprístupné (ako všetkým tzv. laikom), takže zriedkavá je aj prítomnosť žien na pozíciách, kde sa robia rozhodnutia alebo sú spojené s určitou autoritou (vedenie biskupstiev a farností, vyučovanie na teologických fakultách, zodpovednosť za cirkevný majetok). Ak sa v týchto oblastiach ženy vyskytujú, tak najmä na pozíciách administratívnych pracovníčok.

Záverečná správa zo zasadania synody v Ríme z októbra 2023 vyzdvihuje dôležitosť žien v cirkvi a požaduje, aby boli čoraz viac zapojené do rozhodovacích procesov v cirkvi. Veľkou otázkou je „ako“. Synodálny proces prispieva k duchovnej premene, ale žiada sa i štrukturálna zmena, aby sa ženy mohli zúčastniť rozhodovacích procesov a prevziať zodpovednosť v pastoračnej službe. Bude táto zmena spojené s účasťou žien na sviatosti kňazstva alebo sa pre ne nájdu iné formy spoluúčasti na poslaní cirkvi? Udržať jednotu cirkvi a zvládnuť napätia, ktoré pochádzajú z odmietania reforiem alebo naopak z ich odkladania, nie je ľahké. Isté je, že situácia žien v cirkvi patrí k najhorúcejším témam synody. Ako sa o téme uvažuje, možno spoznať napr. z článku: Https://www.christnet.eu/clanky/6937/nejde_o_to_zda_maji_zeny_pracovat_v_cirkvi_jde_o_to_jak.url

Na besede prednesieme viaceré príspevky k téme. Na stretnutie pozývame ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

9. 4. 2024 - Beseda: Médiosféra a boj o pozornosť. Program: Referáty a diskusia.

Pred niekoľkými mesiacmi sme na našej besede mali tému, ktorú sme nazvali: „Prevrátená demokracia“. Ako podklad k téme sme čítali rozhovor s filozofom Václavom Bělohradským. Tentoraz za podklad besedy sme vzali jeho text: Médiosféra – rámovanie boja o pozornosť (In: Čas pléthokracie, 65. pole, Praha 2021).

V. Bělohradský je jedným z najpoctivejších intelektuálov súčasnosti. Jeho text o úlohe médií v súčasnom verejnom priestore presne popisuje situáciu v médiosfére a jej dôsledky na verejný priestor: „Historicky najdôležitejšou funkciou verejného priestoru nebolo mobilizovať verejnosť, ale učiniť ju uvážlivou, a to pomocou argumentácie... Súčasná médiosféra ale nečiní verejnosť uvážlivou, lež húfom semionautov (ľudí poletujúcich medzi znakmi a významami slov a dejov). Médiosféra je rýchla, netrpezlivá, žije z pritiahnutia pozornosti. Na argumentáciu nemá čas. Politika sa redukuje na boj o pozornosť. V dôsledku tejto situácie sa formuje spoločnosť, ktorá je totálne nepozorná a totálne polarizovaná. Všetko podstatné uniká. Fakty sú to, čo tvrdia naši priatelia, fake news to, čo hovoria nepriatelia. Udavačská rétorika, denunciačné kampane, škandalizácia známych osôb priťahujú pozornosť a paralyzujú uvážlivosť...“

V. Bělohradský nepíše o jednej či druhej krajine, hodnotí situáciu vo svete, ktorý si nárokuje byť vyspelý, pokrokový, demokratický atď. Ak chceme porozumieť sebe a spoločnosti, ak chceme niečomu pomôcť, v ilúziách by sme zostávať nemali. A najmä – namiesto súboja argumentov by sme sa nemali vtiahnuť len do boja o pozornosť, ktorý vedú tí, čo pre vlastné záujmy tvoria fakty a vynachádzajú pre ne svoje ideológie. Napokon, ani aktuálne procesy v cirkvi neodohrávajú sa v nejakom izolovanom prostredí, ktoré by bolo uchránené od mediálnej manipulácie a mocenských bojov. O to je potrebnejšie pýtať sa na podstatné.

Text V. Bělohradského predstavia Pavol Tomašovič a Karol Moravčík. Veľmi užitočné bude oboznámiť sa s jeho textom ešte pred besedou (posielame v prílohe). Na stretnutie pozývame ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

12. 3. 2024 - Beseda: Zmena epochy a cesta k slobode. Program: Referáty a diskusia.

Pred veľkonočnými sviatkami venujeme na našej besede pozornosť posolstvu pápeža Františka, ktoré vydal na aktuálne pôstne obdobie. Nadpísal ho slovami: „Cez púšť nás vedie k slobode.“ Takéto posolstvo je duchovná záležitosť, ale v podaní Františka ide aj o svet a zápas oň. Najprv kladie otázku, či vidíme správne skutočnosť, či si všímame, pod akou je svet vládou, aké falošné modely (modly) v ňom vládnu. Pripomína, že vládcovia dnešného sveta ničia aj naše sny, takže mnohým ľuďom sa zdá, že žiaden iný svet (iný, lepší, ako je ten dnešný) ani nie je možný. V centre biblického príbehu o ceste k slobode je Boh, ktorý oslovuje Mojžiša ako ten, kto vidí, čím trpia ľudia, a vyzýva k exodu, k ceste do slobody. Na tejto ceste treba počítať s tým, že pôjde aj o boj s dnešnými modlami, či už majú podobu určitých myšlienok a predstáv, alebo aj tradícií a ľudí. Celý text posolstva: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2024

K videniu skutočnosti patrí vedomie, že „nežijeme len v epoche zmien, ale v premene celej epochy“. Premena epochy spočíva v zmene referenčného modelu, v tom, k čomu sa vzťahujeme, čím sa pomeriavame. Ak v minulosti takým modelom bola istá stupnica hodnôt, v súčasnosti je to axióma: „Pravdivé je to, čo cítim.“ V cirkvi sa s touto zmenou mnohí nevedia zmieriť. Obávajú sa, že namiesto pevnej pravdy sa dostávame na klzkú plochu. Musí byť však pravda v rozpore s cítením a skúsenosťou? A je vôbec možné odovzdávať pravdu o niečom bez toho, aby sme najprv cítili s človekom a stretli ho v jeho realite? Ľudia sa dnes dajú o niečom presvedčiť, ak s tým nadobudnú skúsenosť. „Viera dnes presvedčuje, len keď sa zažije, keď uspokojuje, inak nie,“ hovorí Alvaro Grammatica, autor knihy o myslení pápeža Františka.

Tému o ceste k slobode a zmene epochy pripravia Tomáš Jendruch a Karol Moravčík. Na stretnutie pozývame ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za občiansku spoločnosť i cirkevné spoločenstvo a hľadajú, ako svoju zodpovednosť realizovať.

13. 2. 2024 - Beseda: Aktuálne trendy v myslení a praxi cirkvi. Program: Referáty a diskusia.

Za ostatné týždne zaznelo viac kritiky na adresu vedenia cirkvi ako za celé desaťročia. Nešlo len o deklaráciu Fiducia supplicans o požehnávaní. Zdá sa, že sa hýbu stojaté vody. Namiesto dogmatických napomenutí ponúka sa pastoračný prístup – pápež často zdôrazňuje blízkosť, súcit a nehu –, čomu niektorí ľudia nerozumejú a nevedia sa v tom zorientovať. Činnosť nového vedenia Dikastéria pre náuku viery nedávno zhodnotil F. Neumann. Na našej besede skomentuje jeho text T. Jendruch. Tu je link na článok v češtine: https://www.christnet.eu/clanky/6914/mnoho_malych_dokumentu_ukazuje_velke_frantiskovy_linie.url 

J. M. Prachára zaujal článok Andreasa Batlogga, ktorý píše, že „robiť veci dobre alebo robiť dobré veci“ nie je napriek zdaniu to isté. Rozdiel či rozpor medzi obsahom a formou je častejší, ako sa nazdávame, a mnohí ľudia ľahko podliehajú klamu v osobnom živote, politike i náboženstve.

Pozadie súčasných pohybov v cirkvi približuje aj článok z jezuitského časopisu America Magazine, ktorý vychádza z rozhovoru s tajomníčkou kancelárie vatikánskej synody, s Nathalie Becquart. Článok skomentuje Z. Vargová. Oplatí sa všimnúť si rozdiel medzi obsahom i formou textov v AM a textami, ktoré ako reprezentatívne zahraničné zdroje citujú katolícke médiá na Slovensku.


16. 1. 2024 - Beseda: Bohatstvo a medze plurality. Program: Referáty a diskusia.

Vedúci predstavitelia synody, kardináli Grech a Hollerich, v liste biskupom z 11.12.2023 píšu o synodálnej skúsenosti cirkvi, „ktorá je pluralitná a svoje rozdielnosti môže prežívať ako bohatstvo“. Túto skúsenosť hodnotia ako „prorocké slovo určené svetu, ktorý sa pokúša uveriť, že mier a harmónia sú možné“.

Ich vyjadrenie komentoval český salezián Michael Martinek, pričom upozornil na skutočnosť, že „cirkev i spoločnosť prežívajú extrémne rozdelenie, v ktorom jednotlivé názorové prúdy upevňujú svoje protichodné pozície“ (https://www.christnet.eu/clanky/6902/dalsi_kroky_synodniho_procesu.url). Dodáva, že nejde o to, aby všetci prijali jednu absolútnu pravdu, ale o to, aby sme sa navzájom počúvali a snažili sa porozumieť si. Kde je to nutné, máme sa snažiť o spoločné riešenie, a kde je to možné, máme prijať rôznosť. Rozlíšenie medzi jedným a druhým však nie je jednoduché. V týchto dňoch sa to ukazuje nielen na viacerých problémoch v politike, ale napr. aj na diskusii okolo deklarácie Fiducia supplicans (FS, vyšla 18.12.2023). Slovenské Katolícke noviny komentujú deklaráciu pokojne, na internete je však viacero informácií o tvrdej kritike i odmietaní deklarácie FS vo vnútri cirkvi.

Na našej besede pohovoríme, ako je možné zachovať si v pluralite názorov v cirkvi (v spoločnosti celkove) vzájomné porozumenie a spolunažívanie. Pripravíme prvé oboznámenie sa s textom Súhrnnej správy z prvej časti biskupskej synody z 29.10.2023. Odkaz na správu: http://www.teoforum.sk/?id=8&view_more=2362 Pripravíme aj referáty o dianí v súvislosti so synodou a deklaráciou FS.

 

Prehľad aktivít za rok 2024

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2023

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2022

Bratislava, Štefánikova 20 (Centrum TF - FK).

Prehľad aktivít za rok 2021

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2020

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2019

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Smäd po spiritualite - David Steindl-Rast

TF FK a Vyd. Petrus pozývajú na prednášku a besedu dňa 12. júna 2019 o 18.00: Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava. Okruh tém: filozofia vďačnosti, spiritualita a dnešná spoločnosť, kresťanstvo, cirkev a alternatíva.

Prehľad aktivít za rok 2018

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Prehľad aktivít za rok 2017

Bratislava, Štefánikova 20 (centrum TF FK).

Beseda TF - 9. októbra 2012

25.9.2012 02:09:10
Téma: 50. výročie II. vatikánskeho koncilu
Vedie: Karol Moravčík
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7