Dnes je 21.06.2024    meniny má: Alojz Prihlásiť
title teoforum

MOJA EURÓPA

MOJA EURÓPA Moldavsko

Moldavsko

Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

David Steindl-Rast, Hlbšie než slová

Autor: Karol Moravčík, december 2021.

V roku 2018 vyšiel vo vydavateľstve Petrus preklad knihy Vďačnosť od Davida Steindl-Rasta, benediktínskeho mnícha, nazývaného Brat David. Tento rok vydavateľstvo Petrus ponúklo jeho ďalšiu knihu pod názvom: Hlbšie než slová. Kniha vyšla v roku 2010 v nemčine a angličtine pod názvom Krédo. Slovenský preklad pripravili Elena Bakošová a Mária Tiňová z anglického textu.

Kniha Hlbšie než slová je priblížením Apoštolského vyznania viery (skrátene nazývaného Verím, lat. Credo) súčasným ľuďom. Jestvuje viacero vyjadrení či zhrnutí kresťanskej viery, a takisto aj ich vysvetlení. Brat David, ktorý má bohaté skúsenosti s medzináboženským dialógom, sa vo svojom diele snažil kresťanské krédo predstaviť tak, aby ho mohli porozumieť aj ľudia mimo kresťanstva a prijať ho ako vyjadrenie spoločného prazákladu viery. Snažil sa pritom o rovnováhu medzi výkladom, ktorý jednotlivým výpovediam kréda dáva záväzný konsenzus cirkvi, a pochopením kréda, ktoré spočíva na osobnej skúsenosti.

Brat David napísal svoje priblíženie kréda tak, aby poslúžilo rozmanitým skupinám ľudí:

  • Verným kresťanom, ktorí s úctou vyslovujú slová kréda a ktorí by ho radi priblížili aj iným ľuďom.
  • Kresťanom, ktorí sa ešte zúčastňujú bohoslužieb, ale slovám kréda už nerozumejú a radšej pri jeho recitovaní mlčia.
  • Ďalej ľuďom, ktorí sa už s účasťou na kresťanských bohoslužbách rozlúčili, ale sami seba berú vážne.
  • K ďalším adresátom patria ľudia, ktorí náboženský domov svojho detstva dávno opustili a duchovne sa sýtia napríklad v spiritualite východoázijského pôvodu. Možno pomocou kréda Brata Davida opäť ocenia, čo opustili.
  • Napokon je kniha určená aj tým, ktorí nikdy kresťanstvo zvnútra nepoznali, ale môžu sa pýtať, či v ňom predsa len nie je niečo, čo môže mať aj pre nich význam.

Pri svojom predstavení kréda Brat David nechce apelovať len na intelektuálne porozumenie. Výpovede kresťanskej viery sa snaží priblížiť zvnútra každého človeka, ktorý si kladie otázky a ktorý berie vážne vlastné skúsenosti. Takto vedie krédo k prameňu viery – k mystickej skúsenosti. Pri každej výpovedi kréda si Brat David kladie otázky: Čo to znamená, odkiaľ to vieme a prečo je to dôležité? K odpovediam na tieto otázky pridáva svoje osobné uvažovanie a skúsenosti.

Brat David vyštudoval v mladosti kunsthistóriu, psychológiu a antropológiu vo Viedni. V roku 1953 vstúpil do kláštora benediktínov v Mount Saviour v USA, v štáte New York. Medzináboženskému porozumeniu sa venuje od roku 1965, keď bol opátom kláštora poverený, aby sa zúčastnil dialógu medzi kresťanstvom a budhizmom. V júli tohto roka oslávil 95. narodeniny. Napriek vysokému veku stále pracuje, cestuje a publikuje.

Bezprostredná skúsenosť, nie vopred formulovaná tradícia, je podľa jeho presvedčenia rozhodujúca pre zažitie Boha. Preto naše výpovede viery musíme vždy znova aktualizovať cez vlastné skúsenosti a presvedčenia, aby sme objavili autoritu vychádzajúcu z nášho vlastného vnútra. To nevylučuje rešpekt voči vonkajšej autorite, ktorej úlohou je, napokon, napomáhať objav vnútornej autority.

Knihu Hlbšie než slová si možno zakúpiť v sieti slovenských kníhkupectiev.

David Steindl-Rast, Hlbšie než slová

Autor: Karol Moravčík, december 2021.

Kresťanstvo - Dejiny náboženstva, ktoré zmenilo svet

Autor: Karol Moravčík, jún 2021. Napísané pre: Knižná revue č. 6/2021.

Karol Moravčík/Jaroslav Rindoš, Amoris laetitia. Podľa vôle a úmyslov pápeža Františka

Vydal PETRUS, 2020. Cena: 8 €.

David Steindl-Rast, Vďačnosť / Srdce modlitby

Prezentácia knihy, 8. 6. 2018.
Autor: Karol Moravčík

Od srdca k srdcu voľakedy viditeľný, v pustovni u čiernej Madony skrytý, skrytým-zradeným

Autor: Timo Masár, Slovo do ticha, Zürich, 18. január 2012.

Svetový bestseller/ recenzia diela „Ježiš Nazaretský“ od Josepha Ratzingera

Autor: Ivan Lehotský

Ježiš v postmodernej dobe

22.5.2011 09:05:50
Ježiš ako Symbol Boha podľa Rogera Haighta
Autor: Rastislav Kočan
e-mail: info@teoforum.sk © 2004 - 2012 Teologické fórum | Design Q7