Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Foto na webe TF

Autor fotografií na webe TF je Yaro M. Kupco (1961), spolupracovník TF, tvorca umeleckých vitráží, fotograf prírody, cestovateľ. Žije a tvorí v Piešťanoch.
Aktuálne fotografie pochádzajú z cyklu o Európe. Úvodne slová autora k vernisáži o Európe:

Moja Európa

Hodne mojich výstav malo názov  „Cesty a zastavenia“, a tak sa volá aj moja kniha. Je to o túžbe človeka poznávať, ale aj o nutnosti spomaliť. Táto výstava je však len o tom poznávaní, o cestovaní.

Ako slobodu milujúci človek som samozrejme uvítal pád komunizmu a otvorenie hraníc. A už vtedy začala moja cestovateľsko-poznávacia anabáza. Najskôr to boli alpské krajiny, potom zvyšok Európy, a tiež zámorie. Asi pred desiatimi rokmi sa zrodila základná myšlienka o európskej výstave. Pôvodne som na nej chcel mať najvyššie štíty jednotlivých krajín, ale potom som si uvedomil, že by to nebolo vôbec zaujímavé. Mnohé krajiny sú rovinaté a najvyšší bod tam vyčnieva pár metrov nad okolie. Bolo mi jasné, že tade cesta nevedie, preto som fotil nejakú zaujímavosť typickú pre ten-ktorý štát. Niekedy sa ani to nedalo, ale nakoniec som vždy našiel nejaký kompromis.

Dosť som rozmýšľal, čo to vlastne „Európa“ je. Dá sa to definovať zemepisne, ale aj inak. Nakoniec som sa rozhodol dať na výstavu krajiny, ktoré patria do Európy nielen geograficky, ale aj civilizačne, kultúrne. Napr. Cyprus do Európy nepatri geograficky, je to už Ázia, ale rozhodne patrí civilizačne, kultúrne.

Výsledok je 45 fotografií na tejto výstave. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je rozdelené na Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko.

Záverom by som rád poďakoval všetkým mojim spolucestujúcim, ktorí so mnou vydržali tie tisíce kilometrov na cestách: Andrejke, Braňovi, Hanke, Katke, Marcelovi, Marike, Mirke, Mirovi, Patrikovi, Petre, Sanchovi, Slávovi, Stenlymu, Vladovi...

Viac o autorovi: www.yaromkupco.sk