Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Profil

Teologické fórum (TF) je spoločenstvo teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu, ktoré sa snaží o teologickú prácu v duchu II. vatikánskeho koncilu. Pre TF je charakteristické, že teológiu chápe ako tvorivý a kritický prejav viery, ktorý treba žiť v dialógu so súčasnou vedou, politikou a kultúrou. TF chce na Slovensku pomôcť k porozumeniu kresťanstva v kontexte dnešnej doby a k zblíženiu slovenského kresťanstva so svetom, od ktorého bolo naše kresťanstvo počas komunistického režimu značne izolované. Činnosť TF má svoje zázemie zvlášť medzi ľuďmi z katolíckej cirkvi, nie je však právne zriadené ako cirkevná organizácia. Podľa zákonov Slovenskej republiky ide o neštátne, neziskové občianske združenie.