Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Spiritualita

TF chce vedome rozvíjať teológiu uprostred drámy dnešnej doby, ktorú nevníma len cez veľké spoločenské pohyby, ale cez konkrétnych ľudí, zvlášť v ich utrpení.
Otvorený dialóg s presvedčenými, zneistenými i hľadajúcimi ľuďmi a duch bratstva a sesterstva sú základnými princípmi, ktoré sa TF snaží žiť v odbornej práci i v každodennej ľudskej komunikácii. Pritom sa necháva viesť príkladom Ježišovho konania, ktorý solidárne vnímal potreby a ťarchy ľudí a venoval sa im tak, že rozdával seba, svoje slovo i chlieb.
"Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Všetci jedli a nasýtili sa." (Mk 6, 34; 42)
TF sa vo svojom poslaní necháva inšpirovať aj konaním apoštola Pavla na aténskom areopágu, keď sa pokúšal indiferentnej i zainteresovanej verejnosti hlásať neznámeho Boha. (Sk 17, 23 - 28)
TF si uvedomuje, že kresťan nikdy nie je len v pozícii učiteľa a rozdávača, ale predovšetkým v pozícii počúvajúceho a prijímajúceho.