Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Vznik

TF existovalo de facto už pred politickými zmenami v roku 1989. Od iných kresťanských skupín, ktoré odmietali komunistický režim, sa členovia TF odlišovali tým, že komunizmus vnímali ako čiastkový problém modernej európskej kultúry, preto okrem odporu voči vtedajšiemu režimu sa predovšetkým snažili o stretnutie s novovekou kultúrou. V terajšej podobe TF vykonáva svoju činnosť od roku 1993. Ako občianska organizácia bolo TF zaregistrované 16. 2. 1995 na MV SR so štatútom združenia.