Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Peter Žaloudek o reformných hnutiach v nemecky hovoriacich krajinách

05.12.2011 02:12:36
Prehľad všetkých príspevkov Petra Žaloudka k aktuálnemu dianiu najmä v Rakúsku a Nemecku

Chronologický prehľad možno nájsť tu.

Prehľad sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať.