Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Paul M. Zulehner

Stránka jedného z najvýznamnejších profesorov katolíckej teológie s množstvom kvalitnej teológie a aktuálnych informácií: tu