Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Vatikán a ekonomická kríza

Zaujímavé články na postoy.sk o postoji Vatikánu k nastupujúcej ekonomickej kríze

Články sa venujú komentárom k Nóte K reforme medzinárodného finančného a menového systému v perspektíve svetovej politickej autority vydanej Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj.

http://www.postoy.sk/ked_vatikan_riesi_financnu_krizu1

http://www.postoy.sk/vatikan_vlavo_bok