Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Beseda TF - 08.03.2011

Téma: Situačná etika a etický relativizmus.
Vedie: Ľubomír Batka.

Prednášateľ je docent na Evanjelickej teologickej fakulte UK v Bratislave. Dobre pozná aj katolícke teologické myslenie. Téma vychádza z častých otázok, ako napr.: Nakoľko majú kresťanské cirkvi presne ohraničené hranice svojej etickej náuky, kedy je možné akceptovať samostatné myslenie a individuálne etické konanie atď.

Besedy Teologického fóra sa konajú zväčša druhý utorok v mesiaci od 18.00 do 20.30; Na programe je asi 30-45 minút referát, potom diskusia, na záver občerstvenie.

Miesto: Centrum TF, Bratislava, Štefánikova č. 20. (Dvere od ulice budú otvorené; inak, prosíme, zazvoňte; vstup do našich priestorov je hneď na prízemí vľavo.)

Naše besedy sú otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle so záujmom o teológiu v kontexte dneška a v konfrontácii s otázkami dnešnej spoločnosti, či už ide o vedu, filozofiu, politiku alebo kultúru. Limitom pre účastníkov je len veľkosť priestorov, ktoré majú kapacitu asi 40-50 osôb.