Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Cirkev a Verejnosť - Pokus o teológiu verejnosti. Znakový svet médií a znakový svet cirkví.

Autor: Erwin Koller, teológ a dlhoročný šéfredaktor švajčiarskej televízie - redakcie pre spoločnosť a náboženstvo.
(Prednesené v Marianke dňa 25.-26.6.2010 na sympóziu TF: "Globálny svet ako výzva pre európske kresťanstvo - Hans Küng II.")
Prednáška je zhrnutím premýšľania o prelínaní verejného a privátneho priestoru vo verejnosti, médiách
a cirkvách.

Prezentácia sa konala dňa 26. júna 2010 na XVI. ročníku sympózia TF "Európski myslitelia" v Marianke.

Erwin Koller študoval katolícku teológiu v Innsbruku a na Gegoriáne v Ríme aj protestanstkú teológiu v Zurichu. V rokoch 1979 až 2002 bol vedúcim redakcie Náboženstvo, spoločnosť, mediálna kritika, kultúra a filozofia vo Švajčiarskej televízii. Pôsobil ako pedagóg mediálnej etiky na univerzitách vo Freiburgu (CH) a v Zürichu
Erwin Koller je členom predstavenstva Švajčiarskej akadémie pre duchovné a spoločenské vedy (Schweizerischen Akademie für Geistes und Sozialwissenschaften) a taktiež viceprezident Nadácie Herberta Haaga pre slobodu v cirkvi (Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche)

Súbory na stiahnutie

Erwin Koller: Cirkev a Verejnost

Erwin Koller vysvte?ujúc
Erwin Koller po?úvajúci
Erwin Koller a Imrich Sklenka ako tlmo?ník a interprét jeho prezentácie
Erwin Koller a základné po?ty
Erwin Koller po?úvajúci 2
Erwin Koller