Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Sympózium TF - Marianka pri Bratislave 25.--26. jún 2010

XVI. ročník projektu "Európski myslitelia".
Téma: Hans Küng II.
Spoluorganizátori: Centrum pre európsku politiku, Hans Seidel Stiftung.
Prednášatelia a program: Josef Aregger - Myšlienky zo švajč. pohľadu na zachovanie hodnôt; Imrich Sklenka - Svetový étos ako univerzálny projekt hodnôt v dnešnom svete; Erwin Koller - Cirkev a verejnosť/ Médiá ako výzva moderny; Ivan Lehotský - Dialóg medzi náboženstvami; Karol Moravčík - Kresťanstvo ako služba svetu; Peter Cibira - Spirituality dneška.

Letné sympózium TF voľne nadväzuje na minuloročný program venovaný teológii Hansa Künga. V jeho diele má významné miesto projekt „Svetový étos“, v rámci ktorého sa angažuje za porozumenie medzi náboženstvami a kultúrami vo svete. Inšpirovaní touto ambíciou pokúsime sa reflektovať výzvy, ktoré pre európske kresťanstvo prináša situácia tzv. globálneho sveta – v neposlednom rade aj ako výzvy na prehodnotenie pozícií a praxe katolíckej cirkvi v súčasnosti, aby sme o možnej odpovedi na globálny svet nielen hovorili, ale náš svet aj účinne spoluutvárali.

Vybrané prednášky je možné nájsť tu:

Peter Cibira: Spiritualita dneška alebo Spiritualita pre dnešok

Erwin Koller: Cirkev a Verejnosť