Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Rozhovor s biskupom P. Ibym

Prevzaté z novín "Die Presse" zo dňa 11. mája 2010. Redaktor Dietmar Neuwirth; z nem. preložil Karol Moravčík.
Originálny text tu.
Die Presse: Slávite 50-ročné jubileum diecézy Eisenstadt. Máte po zverejnených prípadoch zneužívania v rámci katolíckej cirkvi vôbec nejakú náladu na oslavy?

Biskup Paul Iby: Na oslavy chuť nemám, keď myslím na tieto prípady, ktoré sa ma veľmi dotýkajú.

Die Presse: Máte spred dvanástich rokov skúsenosť s jedným kňazom, ktorý dávnejšie zneužíval deti v Štajersku. Tento farár zostal v úrade až po jeho krach pred niekoľkými týždňami. Prečo?

Iby: Vtedy sme po rozhovoroch, ktoré viedol s jedným terapeutom, povedali: Nevidíme dôvod niečo robiť v tejto veci.

Die Presse: Nemysleli ste na nejaké udanie?

Iby: Nie.

Die Presse: Prečo nie?

Iby: Z neskúsenosti.

Die Presse: Podali by ste dnes v takom prípade udanie?

Iby: Áno. Také veci sa musia vysvetliť na úradných miestach.

Die Presse: Môžete vylúčiť, že by boli vo Vašej diecéze ďalší kňazi v aktívnej službe, ktorí už mohli byť niekde páchateľmi?

Iby: To sa nedá vylúčiť. Ale nič sa mi nedostalo do uší. Azda sme boli príliš dôverčiví a boli sme toho názoru, že obrátenie takých páchateľov je možné – bez terapie, bez pomoci.

Die Presse: Nebolo v popredí, že dobro cirkvi má mať prednosť pred obeťami zneužívania?

Iby: Nechcelo sa to pripustiť a myslelo sa, že ide o jednotlivé prípady. Že by to nabralo také rozmery, bolo aj pre mňa nepredstaviteľné.

Die Presse: Postačuje vám, čo doteraz k prípadom zneužívania povedal pápež Benedikt XVI.?

Iby:
Medzi ľuďmi sa od pápeža očakávalo viac. Azda by bolo dobré povedať ešte raz jasné slovo odsúdenia, podobne ako pri kajúcej bohoslužbe povedal kardinál Schönborn: Priznať, že sa stal hriech a že prosíme o odpustenie.

Die Presse: Mal by si vziať pápež príklad z kardinála Schönborna?
Iby: Tak by som to neformuloval. Ale to, čo urobil kardinál Schönborn, bolo odvážne.

Die Presse: Aká je teda hlboká kríza, v ktorej sa nachádza katolícka cirkev?

Iby: Kríza siaha veľmi hlboko. Pri pribúdajúcich výstupoch z cirkvi opúšťajú cirkev aj ľudia, ktorí stáli v jej centre. Bude to trvať dlho, kým sa znovu nadobudne dôvera..

Die Presse: Ako sa to môže podariť?

Iby: Tým, že sa cirkev stane pozývajúcou cirkvou, že s ľuďmi bude zachádzať transparentne a nie násilne, že bude cirkvou, ktorá je slobodná a otvorená. Tým, že sa staneme skromnejšími – aj pri sláveniach, a že sa nebudeme pachtiť po moci.

Die Presse: Cirkev viac pozývajúca – čo to znamená napr. pre homosexuálov alebo rozvedených, ktorí sa znova zosobášili?

Iby: To, že sa vyhneme diskriminácii homosexuálov a budeme hľadať riešenia pre rozvedených. Robíme to už dávnejšie a robili sme to aj pri „Dialógu pre Burgenland“: Odobrili sme riešenie, aké jestvuje v ortodoxnej cirkvi, že po istom čase pokánia je možné požehnať druhé partnerstvo. Ibaže v Ríme sa nič nehýbe.

Die Presse: Vy ste pokračovali v dialógu, boli ste pozvaný do Ríma na koberec a tam sfúknutý...

Iby: Nebol som pozvaný na koberec, len mi poradili, aby som cestoval do Ríma. Strávil som jednu hodinu u prefekta Kongregácie pre náuku viery (u Josepha Ratzingera, dnešného pápeža). Chcel vyjasniť určité témy, ako je napr. možnosť diakonátu žien.

Die Presse: To znamená otočiť na rímsku líniu.

Iby: Áno.

Die Presse: Nie je Rím v týchto veciach priveľmi bojazlivý?

Iby: Rím je priveľmi bojazlivý v týchto veciach.

Die Presse: Je kňazský celibát ešte dnes na úžitok?

Iby: Pre diecéznych kňazov by bolo zaiste uľahčením, ak by sa povinný celibát zrušil.

Die Presse: Že by to bolo uľahčením, je zrejmé, priali by ste si to?

Iby: Veľmi by som privítal, ak by sme pripustili viri probati (kňazskú vysviacku ženatých mužov).  Keď vidím, koľko len mám ženatých diakonov! To sú osvedčení muži. Keby sme ich mohli vysvätiť za kňazov, veľmi by sme si uľahčili v pastorácii zoči-voči nedostatku kňazov. Malo by sa každému kňazovi ponechať na zváženie, či bude dobrovoľne žiť v celibáte alebo v rodine. Tak či tak sa podmienky pripustenia ku kňazstvu prelomili: Keď ženatí kňazi grécko-katolíckej cirkvi, ktorá je zjednotená s Rímom, pôsobia v pastorácii (napr. vo Viedni).

Die Presse: Kde je ešte potreba niečo reformovať? Biskupi majú sklon k tomu, že sa stanú odvážnymi zvlášť pred dôchodkom alebo na dôchodku.

Iby: Svätenie žien nie je momentálne v našej cirkvi témou. V strednodobom horizonte sa však o tom musí uvažovať.

Die Presse: Neľutujete, že ste sa stali biskupom?

Iby: Neľutujem to, ale ak by sa ma znova pýtali, povedal by som „nie“. Biskup musí byť dnes aj manažérom, ekonómom, psychológom.

Die Presse: Kto teda ako Váš nástupca najlepšie  spĺňa požadovaný profil?

Iby: Môj nástupca by mal byť biskup, ktorý sa bude starať o kontakty s kňazmi a ľuďmi a nebude vytvárať bariéry.

Die Presse: Spĺňa Vašu charakteristiku generálny sekretár biskupskej konferencie Ägidius Zsifkovics?

Iby: Nevyjadrujem sa ku konkrétnym osobám.

Die Presse: Vyčíta sa mu, že často chýbal na zasadaniach v Eisenstadte.

Iby: Mal moje dovolenie, že je ospravedlnený, keď ako generálny sekretár nemôže byť prítomný.

Die Presse: Kňazi si sťažujú, že sa nekonalo žiadne širšie skúmanie mienky o nástupníctve.

Iby: Bolo by zmysluplné, aby sa viac počúvalo na ľudí zdola, z bázy.