Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

1. 02. - 22. 02. 2003

V Piešťanoch v spolupráci s CEP na tému: Európa hodnôt