Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

06. 05. 2003

V Bratislave v spolupráci s Paneurópou stretnutie s prof. T. Halíkom z Prahy.