Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

09. – 11. 10. 2003

V Smoleniciach v spolupráci s CEP na tému: Otázka hodnôt medzi zjavením a poznaním.