Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 11. 4. 2009

Biela Sobota
Mk 16, 1 - 8
Autor: Viliam Arbet
V dnešnú noc slávime najväčší kresťanský sviatok roka. Pripomíname si Ježišovo víťazstvo nad smrťou, jeho zmŕtvychvstanie. Táto skutočnosť sa nedá ľahko opísať slovami, pretože pre ňu ani nemáme žiadnu analógiu z nášho bežného každodenného života. Keďže sa zmŕtvychvstanie úplne vymyká z nášho chápania sveta, z náboženských skutočností sa dá pripodobniť jedine zázraku stvorenia sveta. Počas celého veľkonočného obdobia sa budeme snažiť priblížiť sa zmŕtvychvstalému Kristovi, no vždy zostaneme len na krehkej rovine prirovnania.

Veľa o zmŕtvychvstaní vypovedá aj liturgia dnešnej noci. Liturgia nám pomáha svojimi obrazmi, symbolickými úkonmi tam, kde nestačia slová. Obsah dnešnej slávnosti nás ale nechce nechať nemými. Naopak - chce aby sme prijali radosť zo vzkriesenia a niesli ju ďalej svojim životom pre seba i pre iných ľudí. Dnešná slávnosť nás vyzýva k svedectvu, k prihláseniu sa ku Kristovi. Uvedomujeme si, že to Kristus vstal zmrtvych, naozal vstal - aleluja je aj našim svedectvom. Svedectvom proti beznádeji, proti malomyseľnosti.

K tomuto svedectvu sa môžeme alebo aj nemusíme pripojiť. V podstate si musíme vybrať jednu z týchto možností. Stojíme tak pred rozhodnutím - Kristus alebo Cézar. Nemožno stáť aj za aj proti. Prosme, aby nám stretnutie so Zmŕvychvstalým dalo silu vydávať o ňom svedectvo.

arbet.viliam@orangemail.sk