Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Zápas o dedičstvo II. vatikánskeho koncilu

Informácie od nemeckých katolíkov o aktuálnych udalostiach v cirkvi.

Oslobodenie štyroch biskupov patriacich ku schizmatickému hnutiu "Piusbruderschaft" spod exkomunikácie, ktoré dňa 24. januára 2009 ohlásil pápež Benedikt XVI. bez toho, aby toto bratstvo odvolalo svoje mylné postoje, vzbudilo veľkú pozornosť. Svetové médiá si všimli zvlášť spochybňovanie holokaustu jedným z dotyčných biskupov. Katolícka verejnosť však za celou kauzou vidí vážnejší problém - že ide o ďalšie gesto, ktorým sa spochybňuje II. vatikánsky koncil a že sa tak "loď cirkvi" vážne nakláňa na pravobok, teda na stranu arcikonzervatívcov, fundamentalistov a tradicionalistov. Na Slovensku medzi katolíkmi debata o týchto problémoch temer neprebieha. Priatelia z Nemecka nám poslali bližšie informácie.

Upozorňujeme na petíciu katolíkov (vo viacerých jazykoch, aj česky), ktorí žiadajú plné uznanie II. vatikánskeho koncilu a na mimoriadne závažný text prof. P. Hünermanna, čestného prezidenta Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu, z Herder Korrespondenz. Je to vecná a hlboká analýza krízy, do ktorej sa cirkev dostala. Prof. Hünermann text predniesol 9. 2. 2009 v Tübingene, vydavateľstvo Herder-Verlag ho dovolilo prevziať na internetovú stránku www.wir-sind-kirche.de 

Text petície: www.petition-vaticanum2.org

Text prof. Hünermanna: www.wir-sind-kirche.de/files/876_HK_63_2009_03_Ss_119ff.pdf