Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Homília - 24. 12. 2008

Vianoce - v noci
Lk 2, 1 - 14
Autor: Viliam Arbet
Vianoce, slávnosť Narodenia Ježiša Krista slávime v noci, o ktorej predkovia predpokladali, že je najkratšou v celom roku. V noci obvykle stíchnu naše snaženia a hovorí sa, že noc má svoju moc. Tú dnešnú noc označujeme nielen za svätú, ale zároveň za osobitne tichú. Je dobré, ak nás Vianoce na chvíľu ponoria do ticha, aspoň toho vnútorného. Tajomstvo náboženstva môžeme vnímať až vtedy, keď sa naučíme stíchnuť, zmĺknuť.

V túto noc sa nepatrí veľa rozprávať. Skôr máme v tichu vnímať jednoduchý príbeh narodenia dieťaťa, Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý prišiel na svet preto, aby zblížil nebo so zemou. Evanjelium nám pripomenulo túto udalosť a čítanie z listu Titovi nás nabáda, aby sme túto zvesť prijali nábožne, triezvo, primerane dôležitosti tohto okamihu.

Osobne mám pocit, že dnes už tento príbeh nevieme vnímať v celej jeho hĺbke, nevieme sa mu otvoriť. Mnoho ľudí ho pokladá skôr za peknú legendu, alebo mu uveria len na chvíľu. Pre iných sú Vianoce, ich každoročný kolobeh niečím stereotypným. No a mnoho ľudí sa na Vianoce prenáša do minulosti, do detstva, čo tiež nemusí byť najšťastnejšie. Nie je náhoda, že na sviatky vzniká v rodinách mnoho konfliktov práve z otvorených nespracovaných rán, ktoré si väčšina z nás nesie ešte odkiaľsi z detstva.

Napriek tomu, že komerčné Vianoce sa nás snažia vrátiť do detstva, napriek tomu, že nás nútia rátať dary, napriek tomu, že Vianoce nám dnes prehlušuje dosť silný gýč, na Vianoce naozaj nejde o to, aby sme sa na chvíľu zahrali na malé deti. Skôr sa jedná o to, aby sme ten Vianočný príbeh posunuli do dospelosti, aby sme sa snažili pozrieť sa na seba úprimným pohľadom - tak, by sme sa uvideli v skutočnom svetle.

Vianočný príbeh nám nastavuje zrkadlo. Pripomína nám, že do raja detstva sa už nemôžeme vrátiť, ale môžeme sa snažiť aj v dospelosti o úprimný pohľad na seba, na svoj život. A potom v pravom svetle uvidíme aj druhých okolo nás, ktorých nám Kristus chce osvetliť.
arbet.viliam@orangemail.sk