Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Na menších stretnutiach roku 2004 sa TF zatiaľ venovalo témam

Hodnota života a ľudské práva; Hodnota alebo kvalita života/ Praktický dopad teológie na život; Myslenie Eugena Bisera.