Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Besedy TF

V roku 2005 sa uskutočnili tieto besedy
Besedy TF.

Boli určené pre tých, ktorí majú záujem o teológiu v kontexte dnešnej doby a konfrontáciu s množstvom otázok, ktoré táto doba prináša.

Forma stretnutí:
Asi 20 min. prednáška, potom riadená beseda, napokon voľné rozhovory pri šálke alebo poháriku (vopred vďaka za príspevok do občerstvenia/ na občerstvenie).

Okruh účastníkov:
Stretnutie je otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle a záujmu o teológiu v kontexte našej doby. Limitom je len veľkosť priestorov. Max. kapacita je asi 40-50 osôb.

Čas:
Každý druhý utorok v mesiaci od 18:00 do 20:00.

Miesto:
Bratislava, Štefánikova č. 20, centrum TF (dvere z ulice budú otvorené; inak, prosíme, zvoniť; vstup je na prízemí vľavo)

13. 09. 2005 Téma: O akú teológiu ide Teofóru?
Vedie K. Moravčík.
11. 10. 2005 Téma: Priority cirkevnej pastorácie v súčasnosti. Vedie M. Prachár.
18. 10. 2005 Téma: Dejiny hľadania Boha - recenzia podľa knihy od K. Armstrongovej.
Vedie: Štefan Šrobár.
08. 11. 2005 Téma: Otváranie archívov ŠtB a dnešok.
Vedie M. Gula.
29. 11. 2005 Téma: Kresťanstvo a politika.
Vedie: I. Šimko.
13. 12. 2005 Téma: Miesto (katolíckej) cirkvi v slovenskej spoločnosti.
Vedie J. K. Balázs.