Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

22. 1. 2001

v Bratislave na tému: Dedičstvo kresťanstva a jeho politicko-teologický odkaz pre dnešok podľa Dietricha Bonhoeffera.