Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Rozhovor s členom TF - I. Kapišinský

Pozrite si na: http://www.pravda.sk/kapisinsky