Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

18. 6. 2001

v Bratislave na tému: Dialóg medzi psychológiou, psychiatriou a teológiou (za účasti prof. Dr. J. Höfera z Grazu.)