Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Výzva - Zdanenie bohatých

Prebieha celoeurópska výzva „Zdaňte bohatých“ (Tax the Rich), ktorá zbiera podpisy občanov EÚ, aby Európska komisia zaviedla európsku daň z majetku extrémne bohatých a tieto peniaze použila na zmierňovanie chudoby, miery nerovnosti a na boj proti klimatickým zmenám. 
Európska iniciatíva občanov je spôsob, ako sa aktívne podieľať na tvorbe politík EÚ. Ak iniciatíva získa 1 miliónov podpisov občanov z celej EÚ, Komisia bude musieť rozhodnúť o adekvátnych opatreniach, napríklad prijať nové právne predpisy EÚ.

Podpísať možno tu cez anglický formulár: https://eci.ec.europa.eu/038/public/#/screen/home 

Alebo kliknutím na link v texte sa formulár otvorí v slovenčine tu:

Prečo podpísať?

Súčasné zdaňovanie v EÚ je nespravodlivé. Zvýhodňuje bohatých, lebo málo zdaňuje ich príjmy a majetok (kapitál, dedičstvo). 95 korporácií v energetickom a potravinárskom priemysle vo svete zarobilo na inflácii za rok 2022 spolu 282 miliárd eur. Väčšinu rovno vyplatili svojim akcionárom. 

Takéto zisky (dividendy) sa napríklad u nás do tohto roku zdaňovali 7%, zatiaľ čo zamestnanec zaplatí zo mzdy 19% alebo až 25%. Počet tých, ktorí u nás prepadli do chudoby alebo sú sociálne vylúčení, napríklad v r. 2022 dosiahol viac ako 800 tisíc. Desať najbohatších Slovákov (a jedna manželka s rodinou) vlani dosiahlo majetok vo výške 9,2 mld eur. Ak tomu nezabránime, nožnice medzi najbohatšími a najchudobnejšími budú sa ďalej roztvárať.

1% najbohatších Európanov vlastní viac než štvrtinu európskeho bohatstva, ale v prevažnej väčšine štátov EÚ neplatia z neho žiadnu daň. A ešte ročne oberú štátne rozpočty o 170 miliárd Eur daňovými únikmi. Životný štýl 1% najbohatších pritom zapríčiní ročne toľko znečistenia ovzdušia, koľko by bežnému človeku trvalo 1500 rokov. Za jeden rok vyprodukujú najväčší boháči viac emisií CO2 ako 5 miliárd chudobnejšej časti sveta a nie sú za to sankcionovaní.

Daň z bohatstva len v rozmedzí 2 až 5% od európskych multimilionárov by mohla do rozpočtov priniesť 286,5 miliárd eur ročne. Z toho sa môžu financovať lepšie verejné služby, školy, škôlky, nemocnice, verejná doprava, ale aj bojovať proti klimatickým zmenám a zmierňovať chudoba.

250 miliardárov a multimiliardárov podpísalo otvorený list: Proud to pay more taxes (Hrdí na platenie vyšších daní). Adresovali ho účastníkom Svetového ekonomického fóra v Davose 2024. Napísali: "Naša požiadavka je jednoduchá. Žiadame vás, aby ste nás, najbohatších v spoločnosti, zdanili. Ak sa nezastaví dramatický nárast ekonomických nerovností, dôsledky budú pre spoločnosť katastrofálne." 

Za pravdu im dáva alarmujúca správa Global Wealth Report 2024 medzinárodnej charitatívnej organizácie Oxfam. Podľa nej piati najbohatší ľudia na svete v minulom roku zvýšili svoje bohatstvo od r. 2020 o 114 percent na 869 milárd dolárov. Celkové bohatstvo všetkých miliardárov rástlo trikrát rýchlejšie ako miera inflácie. Zároveň takmer 5 mld. ľudí schudobnelo. Pri takomto vývoji majetkových rozdielv sa globálnu chudobu nepodarí prekonať ani za 230 rokov. 

Odpoveďou na tento vývoj je občianska iniciatíva "Zdaňte bohatých" (Tax the Rich!), ktorú na Slovensku organizuje Proforum pod vedením Brigity Schmögnerovej a nadácia Friedrich Ebert Stiftung. Medzi iniciátormi v Európe je aj Thomas Piketty, jeden z najvýznamnejších ekonómov súčasnosti (autor bestselleru Kapitál v 21. storočí). Výzvu zatiaľ podpísalo približne 240 000 občanov EÚ. Prosíme, podpíšte a zdieľajte túto výzvu ďalej.

Súbory na stiahnutie