Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

David Steindl-Rast, Len cez Teba som to ja

Autor: Karol Moravčík; 11.6.2024, prezentácia knihy.
Mohlo to byť asi pred 7 rokmi, keď som bol oslovený s prosbou, aby som napísal predslov k slovenskému vydaniu knihy Davida Steindl-Rasta Vďačnosť (Petrus 2018). O autorovi sme vtedy na Slovensku nevedeli nič, hoci vo svete ho už dávno poznalo a čítalo mnoho ľudí. Aby som sa o ňom niečo dozvedel, kúpil som vo Viedni knihu pod názvom Ich bin durch Dich so ich, ktorá vyšla v roku 2016 z príležitosti jeho 90. narodenín.

Prekvapený i nadšený som čítal spomienky muža, ktorý vyrástol v blízkej Viedni, mladosť prežil v otvorenom a priateľskom cirkevnom prostredí, a potom zažil úplný protiklad v podmienkach nacistickej armády. Po štúdiách na Viedenskej univerzite a istom období hľadania prišiel do USA za niečím, kvôli čomu sa do Ameriky nechodí: V štáte New  York vstúpil do kláštora benediktínov.

Napriek očakávaniu, že kláštor bude preňho znamenať stabilitas loci, od 70. rokov 20. storočia sa vydal na cesty. Z východného pobrežia USA sa dostal na západné, kde mal za úlohu duchovne sprevádzať inú cirkevnú komunitu. Vtedy sa naučil, že stabilitas neznačí predovšetkým vernosť miestu, ale vernosť spoločenstvu. Prišlo aj ďalšie prekvapenie – vernosť spoločenstvu nevylučuje potrebu samoty. Niekoľko období prežil v púšti a na ostrovoch ako pustovník. Odlúčenie od sveta u Br. Davida nepredstavuje pobyt mimo reality sveta. David ako sprievodca v spiritualite a partner v medzináboženskom dialógu prešiel celý svet a zapojil sa aj do protivojnových aktivít a za zmenu pyramidálne usporiadaného sveta na svet zosvieťovaný, v ktorom nie je nik hore alebo dolu, ale žije v spolupráci rovnocenných.

Pred 90. narodeninami sa chcel utiahnuť v blízkosti domovského kláštora do penziónu pre dôchodcov. Vyhľadal ho však mladý človek, odborník na nové technológie, ktorý s ním vytvoril webovú stránku gratefulness. Zo skromného nápadu sa stal celosvetový projekt. Tam Brata Davida objavila Elenka Bakošová a prišla s nápadom vydať knižku Vďačnosť. V roku 2022 vo vydavatestve Petrus nasledovala kniha pod názvom Hlbšie než slová (ako žiť Apoštolské vyznanie viery). Medzitým sme sa s Br. Davidom aj osobne skontaktovali a dňa 12. júna 2019 bol David priamo v Bratislave, v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici.

Tento rok vydavateľstvo Petrus prichádza s treťou knihou Davida Steindl-Rasta. Pod názvom Len cez teba som to ja ide o tú knihu, cez ktorú som Br. Davida spoznal. Kniha je rozdelená do deviatich kapitol podľa deviatich dekád jeho života. Jednotlivé kapitoly pozostávajú vždy z dvoch častí. Prvú časť tvoria ním zapísané spomienky (spolu s fotografiami z jeho archívu), druhú tvorí dialóg, ktorý s Davidom viedol rakúsky novinár Johannes Kaup.

Málokedy je možnosť rozprávať sa s človekom, ktorý prežil takmer sto rokov. Mladší ľudia o rozhovory so staršími asi ani veľký záujem nemajú. V prípade Br. Davida zostanú mnohí prekvapení. Že je stále tvorivý a aktívny, je mimoriadny úkaz, ale dôležitejší je jeho vnútorný svet, do ktorého nám dáva nahliadnuť cez svoje spomienky a rozhovory. S údivom zistíme, ako v náboženstve i politike často plávame len po povrchu, ako sme málo sčítaní a kultúrne rozhľadení a ako málo zápasíme o svet, aby sa v ňom dalo žiť. Brat David pritom vôbec nepoučuje, nemoralizuje a zároveň dáva spoznať, ako napriek zdaniu ten vonkajší svet neformujú len biznis a politika, ale omnoho viac spiritualita, umenie, solidarita a modlitba.

Kniha dostala názov podľa jedného verša amerického básnika Edwarda Estlina Cummingsa: „Len cez Teba som to ja“. Veta pochádza z ľúbostnej básne, ktorá má podtext modlitby. Br. David hovorí, že „tým, čím sme, sa stávame stretnutiami“. Pri každom ľudskom stretnutí sa vynára aj náš vzťah k večnému Ty alebo k tajomnému Pra-Ty. Brat David je presvedčený, že všetci stojíme pred týmto Tajomstvom života, ktoré si s nami tyká. Nie všetci si k nemu nájdu cestu.  Prístup k nemu býva kvôli pokazeným alebo pretrhnutým tradíciám zastretý či celkom uzavretý. Brat David robí, čo je v jeho silách, aby sa ten prístup a pramene viery opäť otvorili, aby sa ich sila stala pre život opäť plodnou a aby sa účinne podporil aj zápas o spravodlivosť vo svete.

Nemecké vydanie knihy Len cez Teba som to ja vyšlo k 90. roku života Brata Davida. Slovenské vydanie vychádza o 8 rokov neskôr a Brat David je stále medzi nami! Keď sa ho vydavateľ Johannes Kaup celkom na záver pýtal, čo ho dnes zamestnáva a motivuje, Br. David odpovedal: „Čoraz väčšmi si uvedomujem, že moja veľká úloha pozostáva v tom, aby som žil v Teraz a stále znova som sa v tom cvičil. Možno žijem dlhšie len preto, lebo sme sa ešte nenaučili žiť naozaj v tom Teraz.“

Brat David aj vo vysokom veku zostáva zvedavý a radostný z poznávania života. Nech k takému životnému postoju pomáha jeho nová kniha v slovenčine aj nám!

Na záver ďakujem za vydanie knihy vydavateľovi Petrovi Chalupovi, prekladateľke z nemčiny Zuzane Vilikovskej a prvej žiačke Brata Davida na Slovensku Elene Bakošovej.