Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

26. – 27. 11. 2001

v Piešťanoch v spolupráci s CEP na tému: Európa hodnôt.