Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Volanie po Veľkej noci

Usporiadal: Timotej Masár SJ; 14.4.2022.

„Veľkonočné posolstvo nemožno prepočuť aj napriek všetkým nepokojom, uprostred sporov a neistoty. Ono je realitou a základom nášho života. Preto môžeme sláviť sviatky našej viery vo veľkonočnej radosti a vyznať: Ježiš žije, On naozaj vstal z mŕtvych.“ 

(Marija Brizar, Chorvátka, generálna predstavená v Ingenbohle, vo Švajčiarsku.)

Znamenie víťazstva

Roztiahnuté ruky,

svet objať láskou
zúfalstvo premeniť na nádej,
premôcť utrpenie a smrť.

Spasiteľský znak nekonečnej, neuveriteľnej lásky,             

ktorá sa daruje až na smrť a znáša poníženie,                    
berie na seba nevýslovné utrpenie,                          
sprevádza nás na našich krížových cestách
znáša naše opovrhnutie a bezmocnosť,
seba vydá napospas zlu,                                          
aby nad ním zvíťazila
a v smrti otvorila bránu života.

Znak spásy,

znak víťazstva,
strom smrti,
z ktorého je kvitnúci strom života.

(Gisela Balte)

Volanie po Veľkej noci

Kde vládne tma a odstup - príď svetlo zmŕtvychvstania!

Kde je beznádejnosť a smútok - príď radosť zmŕtvychvstania!

Kde odvaha a perspektívy zmizli - príď nádej zmŕtvychvstania!

Kde podnet a idey chýbajú - príď sila zmŕtvychvstania!


(Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), evanjelický teológ a kňaz. Popravený nacistami v berlínskom väzení niekoľko dní pred koncom II. svetovej vojny.)