Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Dotazník k synode

Téma: Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej. Dotazník ako pomocný nástroj zostavila skupina katolíckych laikov. Odporúčame sa oboznámiť s jeho otázkami a vyplniť.
Link: https://forms.gle/CWFRU7xtsHSEZa2g7