Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

David Steindl-Rast, Hlbšie než slová

Autor: Karol Moravčík, december 2021.

V roku 2018 vyšiel vo vydavateľstve Petrus preklad knihy Vďačnosť od Davida Steindl-Rasta, benediktínskeho mnícha, nazývaného Brat David. Tento rok vydavateľstvo Petrus ponúklo jeho ďalšiu knihu pod názvom: Hlbšie než slová. Kniha vyšla v roku 2010 v nemčine a angličtine pod názvom Krédo. Slovenský preklad pripravili Elena Bakošová a Mária Tiňová z anglického textu.

Kniha Hlbšie než slová je priblížením Apoštolského vyznania viery (skrátene nazývaného Verím, lat. Credo) súčasným ľuďom. Jestvuje viacero vyjadrení či zhrnutí kresťanskej viery, a takisto aj ich vysvetlení. Brat David, ktorý má bohaté skúsenosti s medzináboženským dialógom, sa vo svojom diele snažil kresťanské krédo predstaviť tak, aby ho mohli porozumieť aj ľudia mimo kresťanstva a prijať ho ako vyjadrenie spoločného prazákladu viery. Snažil sa pritom o rovnováhu medzi výkladom, ktorý jednotlivým výpovediam kréda dáva záväzný konsenzus cirkvi, a pochopením kréda, ktoré spočíva na osobnej skúsenosti.

Brat David napísal svoje priblíženie kréda tak, aby poslúžilo rozmanitým skupinám ľudí:

Pri svojom predstavení kréda Brat David nechce apelovať len na intelektuálne porozumenie. Výpovede kresťanskej viery sa snaží priblížiť zvnútra každého človeka, ktorý si kladie otázky a ktorý berie vážne vlastné skúsenosti. Takto vedie krédo k prameňu viery – k mystickej skúsenosti. Pri každej výpovedi kréda si Brat David kladie otázky: Čo to znamená, odkiaľ to vieme a prečo je to dôležité? K odpovediam na tieto otázky pridáva svoje osobné uvažovanie a skúsenosti.

Brat David vyštudoval v mladosti kunsthistóriu, psychológiu a antropológiu vo Viedni. V roku 1953 vstúpil do kláštora benediktínov v Mount Saviour v USA, v štáte New York. Medzináboženskému porozumeniu sa venuje od roku 1965, keď bol opátom kláštora poverený, aby sa zúčastnil dialógu medzi kresťanstvom a budhizmom. V júli tohto roka oslávil 95. narodeniny. Napriek vysokému veku stále pracuje, cestuje a publikuje.

Bezprostredná skúsenosť, nie vopred formulovaná tradícia, je podľa jeho presvedčenia rozhodujúca pre zažitie Boha. Preto naše výpovede viery musíme vždy znova aktualizovať cez vlastné skúsenosti a presvedčenia, aby sme objavili autoritu vychádzajúcu z nášho vlastného vnútra. To nevylučuje rešpekt voči vonkajšej autorite, ktorej úlohou je, napokon, napomáhať objav vnútornej autority.

Knihu Hlbšie než slová si možno zakúpiť v sieti slovenských kníhkupectiev.