Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Podmienky účasti na bohoslužbách od 10.6.2020

Podľa rozhodnutia ABÚ Bratislava a Úradu verejného zdravotníctva.
Vstupujeme s rúškom na tvári.

Pri vstupe do kostola si dezinfikujeme ruky.

Pri sedení v laviciach a pri státí sa odporúča, ale nevyžaduje dodržať odstup od iných účastníkov na bohoslužbe.

Ľudia žijúci v spoločnej domácnosti odstup nedodržujú.

Využime priestor pred kostolom, ktorý je ozvučený. 

Pri znaku pokoja sa pozdravíme úklonom hlavy alebo zamávaním rukou.

Sväté prijímanie podávame do rúk.

Tých, ktorí sa necítia zdravotne v poriadku, prosíme, aby zostali doma. Kto požiada o sv. prijímanie, donesieme mu.

Sväteničky zostávajú prázdne.