Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

29. 11. – 30. 11. 2002 v Trnave

v spolupráci s CEP. Téma: Európa hodnôt/ Hodnoty z náboženského pohľadu a úloha náboženstiev v Európe.