Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

23. 06. – 24. 06. 2006 v Marianke.

Téma: XII. ročník cyklu „Európski myslitelia“; Paul Weß a reforma cirkvi a teológie (v spolupráci s CEP).
Reforma cirkvi a teológie

a Miesto: Marianka, Exercičný dom
Termín: 23. 6. - 24. 6. 2006
Hlavný hosť: Paul Weß, doktor teológie a filozofie, docent pastorálnej teológie na univerzite v Innsbrucku.

Program

Piatok 23. júna 2006

08.30 - 09.00

Prezentácia účastníkov09.00 - 09.15

Otvorenie
Karol Moravčík

09.15 - 10.00

Reforma po reformácii
Imrich Sklenka

10.00 - 11.00

Náboženstvo na základe skúsenosti a výkladu
Paul Weß

11.00 - 11.30

Prestávka

11.30 - 13.00

Diskusia
Paul Weß

13.00 - 14.30

Obedná prestávka

15.00 - 16.30

Dialóg kresťanstva s moderným svetom a inými náboženstvami
Paul Weß

16.30 - 17.00

Prestávka

17.00 - 18.00

Diskusia
Paul  Weß

18.30 - 19.15

Sv. omša (príhovor P. Weß)
Kaplnka v exercičnom dome

19.30 - 20.30

VečeraSobota 24. júna 2006

09.00 -11.00

Starý zákon ako predpoklad porozumenia novozákonného Krista.
Miroslav Kocúr

Prax ako nový a nevyhnutný "locus theologicus" súčasnej teológie
Roman Kečka

Riziká a šance antropologicky situovaného pojmu Zjavenia
Martin Mikolášik

11.00 - 11.30

Prestávka

11.30 - 12.45

Panelová diskusia

12.45 - 13.00

Záver sympózia

13.00

Obed