Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Na menších stretnutiach roku 2006 sa TF venovalo témam:Zjavenie ako odpoveď na novoveké poznanie
Dekrét o náboženskej slobode ako odpoveď na novovekú slobodu;
Problematika Zjavenia po koncile;
Pohľady na demokratizáciu cirkvi;
Evolúcia verzus viera?;
Farnosť ako spoločenstvo;
Teológia Paula Weßa.