Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík farárom vo Farnosti Borinka (info tiež na: www.borinka.fara.sk).

Nedeľa 24. 10. 2021 - sv. omša v Borinke o 9.30.

Streda 27. 10. 2021 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Piatok 29. 10. 2021 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Nedeľa 31. 10. 2021 - sv. omša v Borinke o 9.30.

Zvukové záznamy nedeľných sv. omší sú na webe TF FK v rubrike Homílie pri texte príslušnej homílie.