Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík farárom vo Farnosti Borinka (info tiež na: www.borinka.fara.sk).

Nedeľa 29. 1. 2023 - sv. omša v Borinke o 9.30.

Utorok 31. 1. 2023 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Štvrtok 2. 2. 2023 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Piatok 3. 2. 2023 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Nedeľa 5. 2. 2023 - sv. omša v Borinke o 9.30.

Veľká vďaka všetkým dobrodincom, ktorí prispievajú na opravy a vylepšenia kostola v Borinke. Číslo účtu farnosti Borinka: SK69 0900 0000 0050 2543 6938.

Priame prenosy a záznamy nedeľných a sviatočných sv. omší nájdeme na linke:
https://borinka.fara.sk/zive-vysielanie/

Homílie sú naďalej na stránke www.teoforum.sk uverejňované v príslušnej rubrike.