Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík menovaný za farára vo Farnosti Borinka.

Nedeľa 18. 8. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke.

Streda 21. 8. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke  (zastupuje P. Zaťko)

Nedeľa 25. 8. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke (zastupuje P. Zaťko)