Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík menovaný za farára vo Farnosti Borinka (info tiež na: www.borinka.fara.sk).

Nedeľa 23. 2. 2020 - sv. omša o 9.30 v Borinke

Streda 26. 2. 2020 - sv. omša o 18.00 v Borinke

Piatok 28. 2. 2020 - sv. omša o 18.00 v Borinke

Nedeľa 1. 3. 2020 - sv. omša o 9.30 v Borinke