Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík farárom vo Farnosti Borinka (info tiež na: www.borinka.fara.sk).

Nedeľa 25. 9. 2022 - sv. omša v Borinke o 9.30.

Pondelok 26. 9. 2022 - sv. omša o 18.00

Štvrtok 29. 9. 2022 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Nedeľa 2. 10. 2022 - sv. omša v Borinke o 9.30.
 
Nedeľa 2. 10. 2022 - sv. omša v Borinke-Medené Hámre o 14.00.

Naďalej prosíme o podporu na opravu kostola v Borinke. Stavebná spoločnosť práce ukončila, zostáva nám za vykonané práce zaplatiť ešte 43 tisíc eur. Svoje výdavky dokážeme hradiť vďaka darom niekoľkých členov našej farnosti a vďaka darcom z iných miest a obcí. Viac o oprave a číslo účtu na webe: https://borinka.fara.sk/o-farnosti/

Veľká vďaka všetkým dobrodincom!

Zvukové záznamy nedeľných sv. omší sú na webe TF FK v rubrike Homílie pri texte príslušnej homílie.