Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík menovaný za farára vo Farnosti Borinka.

Nedeľa 17. 3. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke.

Utorok 19. 3. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke.

Piatok 22. 3. 2019 - Krížová cesta o 17.30 v Borinke.

Piatok 22. 3. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke.

Nedeľa 24. 3. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke.