Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík farárom vo Farnosti Borinka (info tiež na: www.borinka.fara.sk).

Nedeľa 25. 10. 2020 - sv. omša v Borinke o 9.30.

Streda 28. 10. 2020 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Piatok 30. 10. 2020 - sv. omša v Borinke o 18.00.

Nedeľa 1. 11. 2020 - sv. omša v Borinke o 9.30.

Informácia TK KBS zo dňa 23.10.2020: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023038. Bohoslužby v čase zákazu vychádzania sa slávia súkromným spôsobom.

Zvukové záznamy nedeľných sv. omší sú na webe TF FK v rubrike Homílie, pri texte príslušnej homílie.