Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík menovaný za farára vo Farnosti Borinka (info tiež na: www.borinka.fara.sk).

Nedeľa 8. 12. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke

Pondelok 9. 12. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke

Streda 11. 12. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke

Piatok 13. 12. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke

Nedeľa 15. 12. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke