Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Liturgia - Karol Moravčík

Sväté omše a iné bohoslužby.
Od 1. 9. 2018 je Dr. Karol Moravčík menovaný za farára vo Farnosti Borinka.

Nedeľa 16. 6. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke.

Utorok 18. 6. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke.

Streda 19. 6. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke

Štvrtok 20. 6. 2019 - sv. omša o 18.00 v Borinke.

Nedeľa 23. 6. 2019 - sv. omša o 9.30 v Borinke.