Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Poďakovanie - Vianoce 2016

Autor: Karol Moravčík
Milé priateľky, milí priatelia,

z príležitosti oslavy narodenia nášho Pána Ježiša Krista chcem sa poďakovať všetkým Vám, s ktorými som prežil až nečakane dramatický rok 2016. Skúsil som toľké prejavy vďačnosti, priateľstva a obetavosti, že ma to až zahanbuje. Ďakujem všetkým, ktorí ma v Devínskej Novej Vsi a v celej Bratislave majú radi, vážia si ma a svoju vďačnosť prejavujú modlitbou, slovom, písmom i hmotnými darmi. Cítim sa byť Vaším dlžníkom v duchovnom i materiálnom zmysle.

Uplynulý rok bol náročný. Môj život pracovný i osobný sa veľmi zmenil. So zmenami musíme počítať. Všetci sme smrteľní, môžeme vážne ochorieť či unaviť sa. Ale môžu prísť aj pozitívne výzvy...  Pozitívne zmeny máme prijať, ale zmeny, ktoré sú spôsobené hriechom, musíme odmietnuť. Tie poznáme podľa toho, že nevedú k láske a radosti, ale k smútku, nedôvere a samote; dusia nášho ducha i Ducha Božieho. Preto o pozitívne zmeny bojujme a zlým silám nedovoľme, aby nás premohli.

Zmeny, ku ktorým nás vyzýva Duch Boží, musíme presadzovať zvlášť v našej cirkvi. Ježišova cirkev – ako neúnavne pripomína pápež František – má sa prejavovať milosrdnou láskou. Len vtedy odpovie na túžbu ľudí po domove, pochopení a uzdravení.

Spoločne zostaňme služobníkmi tejto lásky a jej apoštolmi pre svet! Zostaňme v kontakte, pokračujme v službe a modlitbe! Hľadajme nové a nové možnosti, ako obnoviť našu cirkev, aby čoraz viac žila radosťou evanjelia!

Nemôžem sa každému osobne poďakovať, preto, prosím, prijmite tento môj pozdrav ako úprimné objatie každého z Vás, ktorí ste mi prejavili priateľstvo a solidárnosť.

Radostné a požehnané Vianoce a lepší nový rok 2017!

Karol Moravčík