Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Ježiš - tvár milosrdného Otca

Autor: Timotej Masár SJ; Slovo do ticha; utorok Veľkého týždňa 2016.
JEŽIŠ KRISTUS JE TVÁR MILOSRDNÉHO OTCA

Celý svet sa pýta, prečo Paríž, prečo Brusel,
prečo toľko vojen, prečo toľko utrpenia...

Lebo zabili knieža pokoja; do svojho prišiel a svoji ho neprijali.
Ignoruje sa vianočné posolstvo: Boh sa stal človekom;
všetci sme bratia a sestry.

V tom spočívajú všetky ľudské hodnoty a dôstojnosť človeka.
Kto si dnes váži dôstojnosť svoju a druhých?
Kto si dnes váži slobodu, svedomie, život?
Kto ešte uznáva Boha ako Stvoriteľa a Pána života a sveta?
Ako môže byť vo svete pokoj, keď si človek neváži svoju dôstojnosť Božieho dieťaťa,
v druhom nevidí svojich bratov a svoju sestru, brata a sestru vteleného Krista.

O čom hovoríme? Je dobre sa na toto všetko dnes vo Veľkom týždni rozpamätať.
Boh nemá dve tváre, jednu milujúcu a druhú hroziacu.
Svojho Syna neposlal na svet, aby svet súdil, ale aby svet spasil (Ján 3, 16-17).
Ježiš neprišiel na svet, aby svet súdil.
Ježiš neprišiel na svet, aby niekoho z nás súdil.

JEŽIŠ KRISTUS, TVÁR MILOSRDNÉHO OTCA,
nám prišiel zjaviť tajomstvo Božej lásky.

Boh je Boh milosrdenstva.
Boh nielenže má lásku, Boh je láska.
Boh nielenže má milosrdenstvo, Boh je milosrdenstvo.
Boh je svetlo, a niet v ňom nijakej tmy (1 Ján 1,5).
Boh je svetlo a len svetlo a niet v ňom nijakej tmy.
Boh je len láska, len milosrdenstvo.
Sväté písmo ho preto volá Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy (2 Kor 1,3).
Hľa, aká veľká je Božia láska.

Niet väčšieho zjavenia Božej lásky a Božieho milosrdenstva ako Ježiš na kríži.
Ježišov kríž je vrchol zjavenia Božej lásky a Božieho milosrdenstva.
Otcovo srdce krváca z lásky k nám. Ľudsky povedané, nemôže inak.

Božské Srdce je zlomené pri pohľade na to, čo jeho Synovi urobili.
Tu možno povedať: „Ja a otec sme jedno“ (Ján 10,30).
Boh je nekonečná verná láska, Boh je nekonečné verné milosrdenstvo.
Nikdy nebol iný Boh, v Starom zákone trestajúci a dnes milujúci.
Jeho podstata sa nemení.
Menlivé je poznanie človeka.

JA A MÔJ TRPIACI, ZOMIERAJÚCI SYN SME JEDNO.