Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Akcia na podporu arcibiskupa R. Bezáka

V nedeľu 21. 10. 2012 sa v Hlohovci koná akcia na podporu arc. R. Bezáka, spojená s verejnou diskusiou. 

Miesto a termín: 21.10 2012 o 14.00 v parku pri Vlastivednom múzeu (františkánskom kláštore) v Hlohovci.


I.            Úvod: (Moderuje Margita Vanovčanová)

 

II.            Skupina Janais

 

III.            1. časť diskusie: František Mikloško, František Múčka, Andrej Škubla, Leopold Jablonský (moderuje Vanda Tuchyňová, asi 60 min)

 

IV.            Prestávka pre diskutujúcich: Počas prestávky hrá Janais (20 min)

 

V.            2. časť diskusie: Odpovede na otázky – možnosť napísať otázky na pripravené papieriky a vhodiť do zbernej nádoby. Dobrovoľníci zabezpečia priebeh a doručenie otázok moderátorke (60 min)

 

VI.            Záver akcie – Ukončenie modlitbou Otčenáš a požehnaním