Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Besedy TF - 11. septembra 2012

01.9.2012 11:09:03
Téma: Obzretie sa za Sympóziom TF.
Prof. Zulehner: Zmena perspektív
Vedie: Marian Prachár

Téma:  P. M. Zulehner:  Zmena perspektív

Vedie:  Marian Prachár

Cirkev nie je v kríze, ale v prestavbe.

Jeden z najznámejších pastorálnych teológov súčasnosti P.M. Zulehner vo svojej prednáške na Sympóziu TF v júni 2012 naznačil  štrnásť „zmien perspektív“, ktoré môžu uľahčiť cestu cirkvi pri jej prestavbe, predovšetkým u nás v Európe.


Beseda bude doplnená exkluzívnym videozáznamom rozhovoru, ktorý Prof. Zulehner poskytol Teologickému fóru.


Besedy TF sa uskutočňujú každý druhý utorok v mesiaci od 18.00 do 20.30 hod.
Program: asi 60 min. referát(y), potom diskusia, na záver občerstvenie
Vstup je voľný

Miesto: Centrum TF, Bratislava, Štefánikova č. 20 (mapa)