Verzia pre tlač VERZIA PRE TLAČ

Zamyslenie nad slovom - 26.2.2012

1. pôstna nedeľa (B)
Mk 1,12-15
Autor: S. Sabol
Nikto na tomto svete to nemá na ružiach ustlané. A nemal to na ružiach ustlané ani Ježiš. Hneď na začiatku svojho verejného účinkovania vstúpil do zápasu medzi dobrom a zlom: Na púšti ho pokúšal diabol a anjeli mu posluhovali. Čo je to vlastne púšť? My si to vieme len tak trochu predstaviť, niektorí z nás, čo tam boli a spomienky zostali, alebo podľa toho, čo sme o púšti čítali či videli v nejakom filme.

Mal už 30 rokov a bolo sa treba rozhodnúť. Úlohu už prijal, prišiel čas ju aj uskutočniť. Prijať a uskutočniť – to nie je to isté. Prijať je rozhodnutie v teoretickej rovine. Uskutočniť znamená vystúpiť zo seba a vstúpiť aktívne do udalostí. Uskutočniť znamená vstúpiť aj do konfliktov, aj do rizík. Uskutočniť znamená byť pripravený aj na obety, ba i na najväčšiu obetu, i obetu života.

Ísť za svojou víziou a s týmito rizikami alebo nie? Rozhodnúť sa pre ľahšiu alebo ťažšiu cestu? Prekážky a ťažkosti, nemusia byť vždy len proti nám. Ježišov príklad je aj pre nás povzbudením vytvárať si svoje vízie života, premýšľať ich vo svojom srdci pred Bohom, dotvárať ich, korigovať, debatovať o nich s inými. Aby sme nielen my vedeli, ale aj deti videli, kam kráčame, čo je pre nás dôležité, čo je to, za čo by sme aj život položili.

Ježišov príklad nech nás dnes posilní v odvahe nekráčať za každú cenu tou najľahšou cestou. Pôstne aktivity nie sú na sebatrýznenie, ale na poznanie pravdy o sebe, aby sme sa mohli ľahšie správne rozhodovať v rôznych predvídateľných i neočakávaných situáciách nášho života. A základným východiskom nech je pokánie – ako túžba naozaj odstrániť zo svojho života to, čo nám bráni vidieť evanjelium ako dobrú správu pre nás.